HomeBiałoruś5. edycja Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Semper Fidelis”. Kandydatów można zgłaszać do 16 sierpnia

5. edycja Nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Semper Fidelis”. Kandydatów można zgłaszać do 16 sierpnia

Instytut Pamięci Narodowej po raz piąty przyznaje Nagrody „Semper Fidelis”. Wyróżnienie to corocznie otrzymują osoby, instytucje i organizacje społeczne za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu dziedzictwa Kresów Wschodnich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Wśród laureatów poprzednich edycji są również Polacy z Białorusi – płk Weronika Sebastianowicz (2019) i małżeństwo dziennikarzy z Grodna Iness Todryk-Pisalnik i Andrzej Pisalnik (2020).

Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, której przewodniczącym jest Prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy. Jedna z przyznawanych nagród może zostać nadana pośmiertnie. W czasie uroczystości wręczenia nagród laureat otrzymuje pamiątkową statuetkę oraz dyplom.

Wśród laureatów nagrody znajdują się działacze społeczni, badacze i ludzie kultury zabiegający o ocalenie pomników polskiej kultury, które w wyniku rozbiorów i II wojny światowej znalazły się poza granicami Rzeczypospolitej. Nagradzamy organizacje i osoby pielęgnujące i promujące historię i kulturę kresów w kraju, jak i te działające na rzecz Polaków wciąż mieszkających na Wschodzie. Rokrocznie Kapituła przyznać może do pięciu nagród w tym jedną pośmiertną.

W ubiegłym roku nagrodzeni zostali: wileńska dziennikarka, publicystka, tłumaczka Alwida Antonina Bajor, Jarosław Górecki, Wiesław Kapel, Mirosław Rowicki (pośmiertnie) i Stowarzyszenie Rodzina Ponarska. Wyróżnienie Prezesa IPN otrzymał prof. Włodzimierz Bolecki.

Kandydatów można zgłaszać do 16 sierpnia 2023 r., wysyłając wniosek za pomocą formularza elektronicznego:

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY „SEMPER FIDELIS”

„Uhonorowanie tych, którzy poświęcają swe życie ratowaniu polskich śladów i pielęgnowaniu pamięci o historii Kresów Wschodnich jest naszym obowiązkiem i wyrazem wdzięczności za ich trud i wierność ideałom Rzeczypospolitej” – podkreśla IPN.

Dodatkowych informacji udziela:

Mateusz Niegowski
22 544 57 37
e-mail: [email protected]

Znadniemna.pl za ipn.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content