HomeBiałoruśOBWE potępia Białoruś za niszczenie polskich miejsc pamięci

OBWE potępia Białoruś za niszczenie polskich miejsc pamięci

W kanadyjskim Vancouver zakończyła się 30. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, która zaowocowała deklaracją i kilkoma rezolucjami, w tym jedną dotyczącą Białorusi. Uczestnicy potępili niszczenie polskich miejsc pamięci na Białorusi.

Deklaracja zwraca uwagę na „imperialistyczną i kolonialistyczną naturę” Rosji i stwierdza, że dąży ona do „miękkiej aneksji” Białorusi.

Uchwalona podczas obrad deklaracja potępia inwazję Rosji na Ukrainę i „haniebną rolę Białorusi jako współsprawcy” oraz zauważa, że Białoruś „coraz bardziej zbliża się do statusu aktywnej strony wojny”.

Dokument potępia uprowadzenia ukraińskich dzieci i domaga się postawienia przed sądem rosyjskich urzędników zaangażowanych w ten proceder, a także „tych przedstawicieli białoruskiego reżimu, którzy również są zaangażowani w te praktyki”.

OBWE  potępia władze białoruskie za wspieranie i zezwalanie na budowę bazy wojskowej na Białorusi dla Wagner PMC i wzywa kraje OBWE do uznania Wagner PMC i powiązanych z nią grup za organizację terrorystyczną.

OBWE domaga się od Białorusi natychmiastowego zaprzestania wspierania rosyjskiej agresji wojskowej, zaprzestania represji wewnątrz kraju, uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, niestosowania tortur i innych form złego traktowania oraz zniesienia kary śmierci.

Oddzielna rezolucja została przyjęta  przez sesję Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w sprawie niszczenia oraz bezczeszczenia polskich grobów na Białorusi. Wyrażone w niej zostało potępienie niszczenia polskich miejsc pamięci, które znajdują się na terenie Białorusi. Rezolucja podkreśla także potrzebę ochrony polskich grobów na Białorusi przed dalszymi aktami wandalizmu i stwierdza, że celowe niszczenie obiektów kulturowych może stanowić przejaw nienawiści rasowej, religijnej lub kulturowej wobec parlamentarzyści z krajów OBWE domagają się natychmiastowego zaprzestania profanacji grobów, przywrócenia wszystkich zniszczonych miejsc oraz przeprowadzenia dochodzenia w sprawie aktów wandalizmu.

Rezolucja w sprawie wsparcia dla demokratycznej Białorusi wyraża zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w zakresie praw człowieka na Białorusi, potępia „bezprecedensową skalę i rosnącą liczbę aresztowań i zatrzymań w odpowiedzi na pokojowe protesty” oraz zauważa brak niezależnego sądownictwa na Białorusi.

Znadniemna.pl za Kresy24.pl/Reform.by, na zdjęciu: konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Raczkowski przy gruzach pomnika na zbiorowej mogile żołnierzy Armii Krajowej w Stryjówce

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content