HomeHistoriaDrugi dzień uroczystości 75. rocznicy Obrony Grodna

Drugi dzień uroczystości 75. rocznicy Obrony Grodna

Wystawy, dyskusja i inicjatywa upamiętnienia Obrońców Grodna w Białymstoku przez miejscowy oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Niedzielny program obchodów 75. rocznicy Obrony Grodna był niezwykle bogaty w rozmaite wydarzenia.

Grodno_Obchody_Grodna_06

Na cmentarzu garnizonowym w Grodnie

Z samego rana miejscowi Polacy wraz z gośćmi uroczystości i przedstawicielami Konsulatu Generalnego RP w Grodnie modlili się przy grobach poległych żołnierzy i cywilnych obrońców Grodna na miejscowych cmentarzach. Na cmentarzu garnizonowym miejscowa młodzież uroczyście odczytała apel poległych, po czym kilkudziesięcioosobowa grupa uczestników uroczystości udała się na Mszę Świętą za Ojczyznę do kościoła Pobernardyńskiego.

Grodno_Obchody_Grodna_012

Przy grobie Wacława Myślickiego, byłego dyrektora gimnazium im. Henryka Sienkiewicza w Grodnie, zamordowanego w 1940 roku przez NKWD

 

Grodno_Obchody_Grodna_011

Grodno_Obchody_Grodna_010

Przy symbolicznym grobie Tadka Jasińskiego, 13-letniego obrońcy Grodna

 

Grodno_Obchody_Grodna_09

Grodno_Obchody_Grodna_08

Grodno_Obchody_Grodna_07

Grodno_Obchody_Grodna_05

Grodno_Obchody_Grodna_04

Grodno_Obchody_Grodna_02

Grodno_Obchody_Grodna_01

Grodno_Obchody_Grodna_03

Grodno_Obchody_Grodna

Podczas Mszy św. za Ojczyznę w kościele Pobernardyńskim w Grodnie

W drugiej połowie dnia grodnianie oraz goście miasta i uroczystości mieli okazję podziwiać przygotowaną przez malarzy z Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB wystawę tematyczną, poświęcona bohaterskiemu czynowi grodnian sprzed 75 lat. Twórcy, których konsultantem historycznym był znany grodzieński krajoznawca Witold Iwanowski, zaprezentowali na wystawie obrazy, przyświecające jednemu celowi – upamiętnieniu bohaterstwa grodnian, zwłaszcza grodzieńskiej młodzieży. Galerię prac, wystawionych w niedzielę przez członków Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB z okazji 75. rocznicy Obrony Grodna możecie Państwo podziwiać w osobnej publikacji.

Wystawa_TPP_Obrona_Grodna_01

Po otwarciu wystawy malarskiej, na terenie Konsulatu Generalnego RP w Grodnie w tak zwanej „Galerii na Płocie”, odbył się wernisaż wystawy, przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, poświęconej agresji sowieckiej przeciwko Polsce we wrześniu 1939 roku. Podczas otwarcia wystawy IPN-u dyrektor białostockiej placówki Barbara Bojaryn-Kazberuk zapowiedziała, że jej instytucja wystąpi do władz Białegostoku z inicjatywą nadania jednej z ulic Białegostoku nazwy Obrońców Grodna. Inicjatywa ta tłumaczy się między innymi okolicznością, na którą kilkakrotnie zwracali uwagę uczestnicy grodzieńskich obchodów 75. rocznicy Obrony Grodna, a mianowicie, że czyn bohaterski grodnian już został upamiętniony przez różne miasta w Polsce, w nazwach ulic i skwerów, ale jak dotąd nie zrobił to sąsiadujący z Grodnem Białystok.

Wystawa_IPN_Obrona_Grodna_06

Wystawa_IPN_Obrona_Grodna_03

Prof. Jerzy Milewski opowiada o wystawie

Wystawa_IPN_Obrona_Grodna

Wystawa_IPN_Obrona_Grodna_07

Wystawa_IPN_Obrona_Grodna_02

Wystawa_IPN_Obrona_Grodna_04

Wystawa_IPN_Obrona_Grodna_05

Wystawa_IPN_Obrona_Grodna_01

O potrzebie utrwalania pamięci o bohaterstwie grodnian w 1939 roku w świadomości społecznej mówili historycy polscy i białoruscy podczas dyskusji, która odbyła się po otwarciu wystawy IPN-u. W debacie, którą poprowadził grodzieński historyk dr hab. Aleś Smalańczuk, uczestniczyli polscy historycy dr hab. Adam Dobroński, dr hab. Jerzy Milewski oraz ich białoruscy koledzy dr Anatol Wialiki z Mińska i grodnianin Andrzej Waszkiewicz oraz blisko stuosobowa publiczność.

Dyskusja_Obrona_Grodna_08

dr Anatol Wialiki, prof. dr hab. Aleś Smaliańczuk, prof. dr hab. Adam Dobroński i prof. dr hab. Jerzy Milewski

Dyskusja_Obrona_Grodna_05

Przemawia grodzieński historyk Andrzej Waszkiewicz

Dyskusja_Obrona_Grodna_07

Przemawia Anatol Wialiki

W toku debaty specjaliści próbowali odpowiedzieć między innymi na pytanie: dlaczego władze współczesnej Białorusi ignorują rocznicę 17 września 1939 roku, wydarzenia historycznego, w wyniku którego doszło do połączenia Wschodniej i Zachodniej Białorusi. Najpopularniejszą z zaproponowanych odpowiedzi na to pytanie była taka, że władza w Mińsku po prostu nie potrafiła wypracować jednolitego stanowiska wobec wydarzeń historycznych, które wciąż dzielą społeczeństwo białoruskie. – Wciąż wyraźny jest podział na Białoruś Zachodnią i Wschodnią – przyznawali białoruscy historycy, badający stan pamięci historycznej Białorusinów w różnych częściach kraju. Jak się okazuje, Białorusini z tych terenów Białorusi, które w 1939 roku „wyzwoliła” Armia Czerwona, wcale nie poczuli się szczęśliwi po „wyzwoleniu” spod „jarzma polskiego”. Co do szans na oficjalne, chociażby na szczeblu lokalnych władz grodzieńskich, upamiętnienie Obrony Grodna we wrześniu 1939 roku, nie ma na to najmniejszych szans gdyż, jak powiedział jeden z uczestników dyskusji, oznaczałoby to narażenie się na gniew Rosji, identyfikującej się z dziedzictwem ZSRR. – Przecież w obawie przed gniewem Kremla władze białoruskie tępiły oddolne inicjatywy obchodów przypadającej na ten rok 500. rocznicy Bitwy pod Orszą – mówili historycy białoruscy.

Dyskusja_Obrona_Grodna_06

Przemawia Jerzy Milewski

Dyskusja_Obrona_Grodna_04

Przemawia Adam Dobroński

Historycy Polscy z kolei zauważyli, iż świadomość o tym, co stało się w Grodnie 75 lat temu wciąż jest nieduża wśród ludności w centralnej i zachodniej Polski. – Ta sytuacja oczywiście się zmienia, gdyż Obrona Grodna została już włączona do szkolnych podręczników historii – mówił Adam Dobroński, podkreślając wszakże, że o tym wydarzeniu wciąż trzeba przypominać Polakom, gdyż mieszkańcy Poznania, czy Bydgoszczy mogą nie wiedzieć, że Grodna we wrześniu 1939 roku bronili między innymi, wycofujący się na wschód, policjanci z ich miast.

Dyskusja_Obrona_Grodna_03

Dyskusję z uczonymi podjął krajoznawca Witold Iwanowski

Dyskusja_Obrona_Grodna_01

Przemawia dr Tadeusz Gawin

Dyskusja_Obrona_Grodna_02

Przemawia Wiesław Kiewlak

Zakończone wczoraj obchody 75. rocznicy Obrony Grodna zostały przygotowane przez Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej przy ZPB, na czele z prezesem Józefem Porzeckim we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Grodnie.

Ale to jeszcze nie koniec obchodów. Redakcje naszego portalu i gazety „Głos znad Niemna na uchodźstwie” zapraszają grodnian i gości miasta na grodzieńską prapremierę filmu o Obronie Grodna pt. „KREWna BRUKU. GRODNO 1939”, który powstał dzięki współpracy warszawskiej Fundacji Joachima Lelewela, Związku Polaków na Białorusi i wielu innych instytucji oraz ludzi dobrej woli. Pokaz planujemy na wtorek 30 września w sali nr 100 przy ul. Budionnego 48a, o godzinie 18.00.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content