HomeSpołeczeństwoPolska wypowie umowę z Białorusią o pomocy prawnej?

Polska wypowie umowę z Białorusią o pomocy prawnej?

Polska powinna rozważyć wypowiedzenie umowy z Białorusią o pomocy prawnej z 1994 roku w zakresie spraw karnych – uważa rzecznik praw obywatelskich (RPO) Marcin Wiącek.

Piszący o inicjatywie portal rp.pl  informuje, że Marcin Wiącek już wystąpił w sprawie wypowiedzenia polsko-białoruskiej umowy do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Autor publikacji wyjaśnia, że  chodzi o ewentualne zaproponowanie przez Zbigniewa Ziobrę odpowiednich działań Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Z analiz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że na Białorusi stale pogarsza się poziom ochrony praw i podstawowych wolności człowieka. „Władze tego kraju m.in. nadużywają instytucji ekstradycji do prób sprowadzania przeciwników politycznych” – czytamy w artykule.

RPO uściśla z kolei, że praktyka ostatnich lat pokazuje, iż współpraca międzynarodowa z Białorusią obarczona jest coraz większą dozą ryzyka. Jego zdaniem rozważenia wymaga, czy umowa bilateralna powinna zostać przez Polskę wypowiedziana, przynajmniej w zakresie pomocy prawnej w sprawach karnych. Marcin Wiącek przypomina, że zgodnie z art. 107 polsko-białoruskiej umowy, odnoszącym się do jej wypowiedzenia, jest to możliwe co 5 lat, na drodze notyfikacji złożonej z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.

„Nowa sytuacja geopolityczna, związana z wojną na Ukrainie, kryzysem imigracyjnym na granicy polsko-białoruskiej, czy ogólniej – w relacjach dwustronnych Polski i Białorusi – powinna wymuszać zmianę aksjologiczną (aksjologia – nauka o wartościach -red.) w stosowaniu prawa, w tym umowy międzynarodowej” – wskazuje RPO. Podkreśla przy tym, że „chodzi przede wszystkim o wywiązywanie się polskich władz z obowiązku poszanowania aksjologii naszego systemu prawnego i zawartych w nim standardów ochrony praw człowieka i obywatela”.

Znadniemna.pl na podstawie rp.pl, na zdjęciu: Manifestacja na rzecz wolnej Białorusi, fot.: facebook.com/BiuroRPO

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content