HomeSpołeczeństwoBędzie odznaka „Zasłużony dla Polonii i Polaków za Granicą”? Rząd opracował projekt wyróżnienia

Będzie odznaka „Zasłużony dla Polonii i Polaków za Granicą”? Rząd opracował projekt wyróżnienia

Ustanowienie Odznaki Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów, opublikowany na stronach  Rządowego Centrum Legislacyjnego. Wyróżnienie ma być przyznawane m.in. za szczególne zasługi w zakresie umacniania polskiej tożsamości narodowej.

Odznaka – jak podkreślono w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów – „jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom polskim, cudzoziemcom oraz krajowym i zagranicznym osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej”.

Projekt mówi także o tym, że  odznaczenie ma być przyznawane za szczególne zasługi w zakresie: umacniania polskiej tożsamości narodowej oraz wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków za granicą; rozwijania nauczania języka polskiego i w języku polskim dzieci i młodzieży polonijnej; wspierania środowisk polonijnych w działaniach na rzecz szerzenia wiedzy oraz dobrego imienia Polski w kraju zamieszkania.

Ponadto odznakę będą mogli otrzymać szczególnie zasłużeni  w zakresie: aktywizacji środowisk polonijnych na rzecz budowania propolskiego lobby za granicą; aktywizacji środowisk polonijnych na rzecz ochrony oraz popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami, zarówno w aspekcie materialnym, jak i niematerialnym; umacniania więzi społeczności polonijnej i polskiej z Ojczyzną.

Wyróżnienie ma nadawać prezes Rady Ministrów. Będzie mógł to  robić z własnej inicjatywy lub na wniosek następujących podmiotów oraz instytucji: pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą; posłów lub senatorów; szefów resortów bądź kierowników urzędów centralnych, a także kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Potrzeba wprowadzenia nowego odznaczenia rządowego została uzasadniona  tym, że „ustanowienie odznaki stanowi zadośćuczynienie wobec prawie 20-milionowej rzeszy Polaków oraz osób polskiego pochodzenia żyjących poza granicami Polski”.

„Osoby te, często zmuszone do emigracji wbrew swojej woli lub do zamieszkania w innym państwie ze względu na niezależne od nich zmiany granic, od wieków są niezmiennie zaangażowane w utrzymywanie polskości na całym świecie” – czytamy w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów.

Jak napisano w uzasadnieniu, osoby, które zostaną wyróżnione nową odznaką, czynią to poprzez: umacnianie polskiej tożsamości narodowej oraz wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków za granicą, nauczanie języka polskiego i w języku polskim dzieci i młodzieży polonijnej, wspieranie środowisk polonijnych w szerzeniu wiedzy oraz dbaniu o dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej, aktywizację środowisk polonijnych na rzecz budowania propolskiego lobby za granicą, ochronę oraz popularyzację polskiego dziedzictwa kulturowego (zarówno materialnego, jak i niematerialnego), a także umacnianie więzi społeczności polonijnej i polskiej zamieszkałej za granicą, z Ojczyzną.

Wspieranie tych działań nigdy dotąd nie było docenione jako wartość sama w sobie – uważają pomysłodawcy nowego wyróżnienia rządowego.

 Znadniemna.pl na podstawie PAP/Polskie Radio, Polacy Nowego Jorku świętują Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Święto Flagi RP, Fot. Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content