HomeBiałoruśKolejna próba sprzedaży siedziby Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie

Kolejna próba sprzedaży siedziby Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie

Po nieudanej próbie sprzedaży znajdującej się w centrum Grodna siedziby Polskiej Macierzy Szkolnej (PMS) na Białorusi, zlikwidowanej w ramach zwalczania przejawów polskości w tym kraju, władze podejmują kolejne podejście.  Druga w tym roku licytacja obiektu, wzniesionego w 2011 roku za środki pochodzące między innymi z kieszeni polskiego podatnika, odbędzie się 23 marca.

Przypomnijmy, że poprzednia próba sprzedaży siedziby PMS nie powiodła się, gdyż do wyznaczonej na 3 lutego tego roku licytacji obiektu nie zgłosił się żaden kupiec. Wówczas cena wywoławcza budynku wynosiła nieco ponad 2 miliony 129 tysięcy rubli białoruskich (prawie 850 tysięcy dolarów USA). Jak na nieruchomość  w historycznym centrum Grodna o powierzchni 1053,7 metrów kwadratowych i przylegającej do obiektu działki o powierzchni prawie 12 arów, cena nie wydawała się wygórowana. Tym bardziej, że sam budynek przebywa w idealnym stanie. Przed likwidacją Polskiej Macierzy Szkolnej i konfiskatą wszystkich jej aktywów w budynku PMS mieściło się  biuro tej polskiej organizacji oświatowej oraz prowadzona przez nią największa na świecie polska szkoła społeczna, czyli –  Liceum Społeczne im. Elizy Orzeszkowej przy SZ „Polska Macierz Szkolna”.

Podjazd do byłej siedziby PMS w Grodnie, fot.: Bankrottorg.by

Schody na piętro w byłej siedzibie PMS w Grodnie, fot.: Bankrottorg.by

Korytarz w byłej siedzibie PMS w Grodnie, fot.: Bankrottorg.by

Umeblowane pomieszczenie w byłej siedzibie PMS w Grodnie, fot.: Bankrottorg.by

Kolejna licytacja siedziby PMS w Grodnie jest wyznaczona na 23 marca tego roku. Jak czytamy w ogłoszeniu aukcyjnym na portalu Bankrottorg.by po pierwszej nieudanej próbie sprzedaży nieruchomości władze znacząco obniżyły cenę wywoławczą obiektu. Obecnie wynosi ona 1 384 269 rubli białoruskich, czyli około pół miliona dolarów USA. Na moment niniejszej publikacji chęć kupna siedziby PMS w Grodnie nie zgłosił na portalu aukcyjnym żaden kupiec.

Oprócz grodzieńskiej siedziby Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi, po likwidacji polskiej organizacji oświatowej, władze puściły pod młotek także inne jej mienie. W Pińsku, na przykład, próbowano sprzedać za 18 701 rubli białoruskich (niecałe 7,5 tysiąca dolarów USA) należące do PMS pomieszczenie przy jednej z centralnej ulic miasta. Wcześniej mieściła się w nim Polska Szkoła Społeczna im. R. Kapuścińskiego przy PMS. Próba sprzedaży tej nieruchomości okazała się nieudana, gdyż nie znalazło się chętnych do jej nabycia.

W tej pińskiej kamienicy mieściła się Polska Szkoła Społeczna im. R. Kapuścińskiego przy PMS, fot.: Bankrottorg.by

Sala w byłej Polskiej Szkole Społecznej im. R. Kapuścińskiego przy PMS w Pińsku, fot.: Bankrottorg.by

Korytarz w byłej Polskiej Szkole Społecznej im. R. Kapuścińskiego przy PMS w Pińsku, fot.: Bankrottorg.by

Jedynym dokonanym przypadkiem państwowego paserstwa, jeśli chodzi o mienie PMS, okazała się sprzedaż na aukcji szkolnych tablic – czterech kredowych, jednej korkowej, jeszcze jednej białej (do pisania mazakami), a także tablicy informacyjnej. Nabycie wszystkich kosztowało jedynego uczestnika licytacji zaledwie 143 rubla i 83 kopiejki.

Sprzedana za bezcen trzysekcyjna tablica kredowa, fot.: Bankrottorg.by

Sprzedana za bezcen tablica kredowa, fot.: Bankrottorg.by

Sprzedana za bezcen tablica korkowa, fot.: Bankrottorg.by

Sprzedana za bezcen tablica biała, fot.: Bankrottorg.by

Znadniemna.pl na podstawie Bankrottorg.by

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content