HomeBiałoruś310 Białorusinom odmówiono polskich wiz humanitarnych

310 Białorusinom odmówiono polskich wiz humanitarnych

Centrum Solidarności Białoruskiej informowało wcześniej, że odmowy wydania nowych wiz humanitarnej możne wynikać z faktu, że jej dotychczasowi posiadacze wyjeżdżali na Białoruś bez ważnego powodu.

Służba prasowa MSZ RP odpowiedziała na zapytanie Biełsatu o liczbę Białorusinów, którym odmówiono wiz humanitarnych. Od września, kiedy zaczęto wydawać te wizy w Polsce, odrzucono 310 wniosków.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wytłumaczyło odmowy, powołując się na odpowiednie przepisy prawne. W aktach normatywnych wymienionych jest wiele powodów, dla których można odmówić wydania wizy. Należą do nich np. podanie nieprawdziwych danych osobowe lub innych informacji we wniosku, wątpliwości, czy cel pobytu cudzoziemca będzie odpowiadał deklaracjom.

Wcześniej prawniczka Centrum Solidarności Białoruskiej Maryna Hryszczenka informowała, że wielu Białorusinów nie otrzymuje wiz humanitarnych na podstawie „wątpliwości, czy wiza zostanie wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem”.

– Ludzie uważają, że odmówiono im, ponieważ pojechali na Białoruś, posiadając starą wizę humanitarną. Niektórzy przyznają, że naprawdę podróżowali wiele razy i nie zawsze te wyjazdy były uzasadnione jakimiś poważnymi okolicznościami. Są osoby, które wyjechały w 2020 roku, ale pojechały na kilka dni na Białoruś załatwić pilne sprawy związane z pracą, biznesem, mieszkaniem i szybko wróciły do Polski. Im też odmawiają – powiedziała prawniczka.

W takim przypadku można skierować wniosek do MSZ RP o ponowne rozpatrzenie wniosku i dołączyć dowody, że powrót na Białoruś jest niebezpieczny.

We wrześniu na terenie Polski zaczęto wydawać wizy humanitarne, które skierowane są do osób, którym w ich krajach grozą represje. Mogą je otrzymać również Białorusini, którzy uciekli z Białorusi z powodu represji politycznych, lub byli zmuszeni do opuszczenia Ukrainy w związku z rosyjską agresją. Osoby, którym kończy się ważność dokumentu, mogą otrzymać wizę ponownie już w Polsce. Na podstawie wizy humanitarnej obywatele Białorusi mogą ubiegać się o pobyt czasowy na okres 3 lat.

Wiza humanitarna – co to takiego?

W materiałach opublikowanych przez Parlament Europejski czytamy, że wizy humanitarne to jedno z narzędzi, które umożliwia państwom przyznanie pomocy osobom, które potrzebują legalnego i bezpiecznego dostępu do ochrony międzynarodowej. De facto umożliwia pomoc osobom, które na terenie państwa, którego są obywatelami, mogą spotkać się z różnego rodzaju restrykcjami, prześladowaniem lub niesprawiedliwym traktowaniem ze względu np. na poglądy polityczne, wyrażane oceny, udziały w protestach etc.

Na co pozwala wiza humanitarna?

Wiza humanitarna pozwala nie tylko na bezpieczny wjazd na terytorium Polski, która ją przyznała. Jak czytamy na stronie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej od 1 grudnia 2020 roku osoby, które przebywają na terytorium RP na podstawie takiego dokumentu, mogą bez dodatkowych zezwoleń legalnie podjąć pracę w Polsce. Wcześniej było to właściwie niemożliwe.

Jak uzyskać wizę humanitarną w Polsce?

Na rządowych stronach możemy znaleźć instrukcję w jaki sposób obywatele Białorusi, którzy przebywają na terenie tego kraju, mogą uzyskać wizę, która pozwoli im przekroczyć granicę Polski w celach humanitarnych.

W tym celu należy skontaktować się drogą mailową lub telefoniczną z jednym z konsulatów RP na Białorusi w Mińsku, Brześciu lub Grodnie. Tam osoba zainteresowana uzyska informacje, gdzie można złożyć wniosek wizowy. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą.

Osoba ubiegająca się wizę w celach humanitarnych musi przedstawić wypełniony oraz podpisany wniosek o wizę krajową. Należy załączyć zdjęcie, ważny paszport z co najmniej dwiema wolnymi stronami, oraz minimum trzymiesięcznym „zapasem” ważności.

Jak długo ważna jest wiza humanitarna?

Wiza humanitarna jest ważna maksymalnie jeden rok i jest całkowicie bezpłatna. Wyjątkiem jest składanie wniosków przez punkty usługowe, które pobierają opłatę w wysokości 11 euro.

Znadniemna.pl za belsat.eu

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content