HomeHistoriaJutro – grodzieńska prezentacja „Mówią wieki” po białorusku o Bitwie pod Orszą

Jutro – grodzieńska prezentacja „Mówią wieki” po białorusku o Bitwie pod Orszą

Już jutro o godzinie 18.30 w sali kinowej Konsulatu Generalnego RP w Grodnie odbędzie się prezentacja wydania specjalnego polskiego czasopisma historycznego „Mówią wieki”. Numer jest poświęcony Bitwie pod Orszą, której 500. rocznicę obchodzą Polacy, Białorusini i Litwini w tym roku. Prezentowany numer został wydany w języku białoruskim i jest skierowany do czytelnika białoruskiego.

Okładka białoruskojęzycznego wydania specjalnego "Mówią wieki", fot.: Instytut Polski w Mińsku

Okładka białoruskojęzycznego wydania specjalnego „Mówią wieki”, fot.: Instytut Polski w Mińsku

W sobotę prezentacja białoruskojęzycznego poświęconego Bitwie pod Orszą wydania „Mówią Wieki” odbyła się w stolicy Białorusi.

Celem wydania numeru jest pokazanie tej bitwy jako przykładu współpracy między Białorusinami, Litwinami i Polakami – powiedział podczas mińskiej prezentacji redaktor magazynu „Mówią wieki” Tomasz Bohun.

W wydaniu znalazły się głównie teksty autorstwa historyków polskich, ale także dwóch rosyjskich. Artykuł na temat sposobu przedstawienia bitwy w źródłach latopisowych wschodniej Białorusi napisała białoruska historyczka Albina Siemianczuk.

Białoruskojęzyczne wydanie powstało przy wsparciu ambasady RP oraz Instytutu Polskiego w Mińsku. Jest to pierwsza publikacja „Mówią Wieki” w białoruskim języku.

Ambasador Leszek Szerepka podkreślił w słowie wstępnym, że historia powinna być czynnikiem jednoczącym w stosunkach między Polakami i Białorusinami. Zaznaczył, że Polska stara się pomagać w konserwacji i odbudowie pomników historii, których nie pozostało wiele na tych ziemiach po dwóch wojnach światowych.

– Przykład bitwy pod Orszą pokazuje, jak wiele jeszcze należy zrobić w tej dziedzinie. Bitwa, która stała się przykładem wielkiego zwycięstwa narodów Rzeczypospolitej, która przesądziła wówczas o losie wschodniej części Europy, jest na Białorusi niemal zapomniana. Nie mówi się o niej w szkole (na Białorusi), istnieje tylko w świadomości wąskiego kręgu elity intelektualnej – podkreślił ambasador.

Białoruscy historycy zwracali podczas prezentacji uwagę, że „Mówią Wieki” to znakomity sposób dotarcia z informacją historyczną do czytelników. Tymczasem na Białorusi nie ma podobnych czasopism, które dostępnym językiem popularyzowałyby historię wśród szerszego kręgu czytelników, a jedynie prace naukowe dla wąskiego kręgu specjalistów.

Redaktor „Mówią Wieki” Tomasz Bohun podkreślił , że bitwa pod Orszą była zapomniana przez długie dziesięciolecia, a w białoruskiej historiografii praktycznie nieobecna. – Mieliśmy kiedyś wspólną historię i wspólnego wroga. Celem tego numeru nie jest pokazanie tej bitwy tylko przez pryzmat sukcesu, ale przede wszystkim współpracy między Białorusinami, Litwinami i Polakami – zaznaczył.

8 września 1514 roku pod Orszą wojska polsko-litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego pokonały znacznie liczniejsze siły moskiewskie.

Rocznica bitwy nie była świętowana oficjalnie przez władze białoruskie. W poniedziałek uczczono ją mszą i koncertem w katedrze pod wezwaniem św. Franciszka Ksawerego w Grodnie, zorganizowanym przez konsulaty Polski i Litwy przy współpracy grodzieńskiej inteligencji.

Obchody zorganizowały też niezależne środowiska białoruskie. M.in. w czwartek odsłonięto na cerkwi w Lidzie tablicę poświęconą hetmanowi Ostrogskiemu, a w sobotę na miejscu bitwy na Polu Kropiwieńskim odbyła się msza i uroczystość z udziałem m.in. pisarza Uładzimira Arłoua i znanego muzyka Źmiciera Wajciuszkiewicza.

Białoruskojęzyczny numer „Mówią Wieki” został wydany w nakładzie około 2 tys. egzemplarzy. Mińsk był pierwszym miastem, w którym odbyła się prezentacja. Jutro z wydaniem będą mogli się zapoznać mieszkańcy Grodna. Prezentacja jest zaplanowana także w Witebsku.

Znadniemna.pl za PAP

Najnowsze komentarze

Skomentuj

Skip to content