HomeBiałoruśNa Białorusi zlikwidują możliwość nauczania w językach mniejszości narodowych

Na Białorusi zlikwidują możliwość nauczania w językach mniejszości narodowych

Reżim dyktatorski Aleksandra Łukaszenki  zlikwiduje kolejne prawo mniejszości narodowych w rządzonym przez siebie kraju. Chodzi o zagwarantowane międzynarodowymi porozumieniami, stanowiące standard w większości krajach świata, prawo mniejszości narodowych do nauczania w ojczystych językach.

O szykowanych kontrowersyjnych zmianach w ustawodawstwie oświatowym Republiki Białorusi poinformowała, powołując się na Narodowy Portal Informacji Prawnej  tego kraju, grodzieńska strona internetowa Białoruskiego Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” hpravy.org.

Według obrońców praw człowieka niższa izba łukaszenkowskiego „parlamentu” wkrótce uchwali zmiany ustawodawcze, zakładające nowelizację treści dwóch artykułów ustawy oświatowej – art. 21 oraz art. 22. Jest w nich mowa o językach nauczania, dopuszczalnych w szkołach, na uczelniach wyższych i w innych instytucjach edukacyjnych Białorusi. Zgodnie ze zmienionym prawem mieszkańcy Białorusi będą mieli prawo do pobierania nauki w językach rosyjskim i białoruskim. Obecne sformułowanie „w białoruskim albo rosyjskim językach” zostanie zastąpione następującą frazą: „w białoruskim i (albo) rosyjskim językach”.

Ponadto z artykułu 21 usunięty zostanie zapis: „Prawo do wychowania i otrzymywania edukacji  w języku ojczystym mają także osoby innych narodowości, które mieszkają  w republice”. W artykule 22 z kolei znajdzie się zapis mówiący o tym, że w przedszkolach i szkołach nauczanie może się odbywać w językach obcych po uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji w przypadku „istnienia odpowiednich do tego warunków”. Kluczowe słowa to „może się odbywać”.

De facto, jak piszą obrońcy praw człowieka, nauczanie w językach mniejszości narodowych (z wyjątkiem rosyjskiej, oczywiście, której język dominuje w białoruskim systemie edukacyjnym) już zostało przez władze zlikwidowane. Nowelizacja ustawodawstwa oświatowego zamocuje tę skandaliczną sytuację od strony prawnej.

Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem bieżącego roku szkolnego władze Białorusi zlikwidowały nauczanie w języku polskim w szkołach wybudowanych przez Polskę dla polskiej mniejszości narodowej w Grodnie i Wołkowysku. Ten sam los spotkał dwie szkoły z litewskim językiem wykładowym w Rymdziunach (rejon ostrowiecki) i Peliasie (rejon werenowski),które Republika Litewska  ufundowała dla litewskiej mniejszości narodowej, zamieszkującej zwarcie białorusko-litewskie pogranicze od strony Białorusi.

Znadniemna.pl na podstawie Hpravy.org, ilustracja: www.efhr.eu

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content