HomeOświataRuszyła zbiórka podpisów w obronie szkolnictwa polskiego na Białorusi

Ruszyła zbiórka podpisów w obronie szkolnictwa polskiego na Białorusi

Około 150 podpisów pod listem do ministra edukacji Republiki Białoruś Siarhieja Maskiewicza zebrał w ciągu niecałej doby tylko w Grodnie Związek Polaków na Białorusi.

Prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz informuje grodzieńskich Polaków o zagrożeniu, jakie niesie inicjatywa ministerstwa edukacji polskiemu szkolnictwu na Białorusi

Prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz informuje grodzieńskich Polaków o zagrożeniu, jakie niesie inicjatywa białoruskiego ministerstwa edukacji polskiemu szkolnictwu na Białorusi

Najwięcej – 85 podpisów – udało się zebrać wczoraj wieczorem podczas tradycyjnego wtorkowego zebrania Oddziału ZPB w Grodnie. Od dzisiaj rano do podpisania listu zgłosiło się kilkudziesięciu kolejnych, zaniepokojonych groźbą zniszczenia szkolnictwa polskiego na Białorusi, grodnian polskiego pochodzenia. Razem na obecny moment pod listem do ministra Maskiewicza widnieje blisko 150 podpisów grodzieńskich Polaków.

Kolejka do złożenia podpisu pod listem do ministra edukacji

Kolejka do złożenia podpisu pod listem do ministra edukacji

W sporządzonym przez ZPB i proponowanym do podpisywania liście do ministra obywatele Białorusi polskiego pochodzenia protestują przeciwko proponowanej przez Ministerstwo Edukacji Republiki Białoruś nowelizacji Kodeksu RB „O edukacji” w części, dotyczącej szkół, w których nauczanie odbywa się w języku mniejszości narodowej. A mianowicie – zmiany języka wykładowego z polskiego na rosyjski bądź białoruski w przypadku szeregu dyscyplin humanistycznych.

Składanie podpisu pod listem w obronie polskiego szkolnictwa na Białorusi

Składanie podpisu pod listem w obronie polskiego szkolnictwa na Białorusi

Głębokie oburzenie Polaków wywołuje zapisana w projekcie nowelizacji możliwość poszerzenia listy dyscyplin szkolnych, które mają być wykładane po rosyjsku bądź białorusku, między innymi na życzenie władz lokalnych.

podpisy_3

„ Uważamy, że zmiany proponowane do Kodeksu Republiki Białoruś „O edukacji” łamią nasze prawa, jako przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej, zagwarantowane przez Konstytucję Republiki Białoruś oraz międzynarodowe akty prawne, których sygnatariuszem jest Republika Białoruś” – czytamy w liście do ministra Maskiewicza.

podpisy

W związku z powyższym Polacy proszą o wycofanie z projektu nowelizacji Kodeksu Republiki Białoruś „O edukacji”, łamiących ich prawa zapisów i nawołują, aby w przyszłości białoruski resort edukacji konsultował z mieszkającymi na Białorusi Polakami zmiany ustawodawcze, dotyczące ich interesów.

podpisy_2

Zainicjowana przez Związek Polaków na Białorusi zbiórka podpisów pod listem do ministra edukacji RB będzie się odbywała we wszystkich strukturach terenowych ZPB. Jak wynika z naszej informacji projekt nowelizacji Kodeksu Republiki Białoruś „O edukacji” powinien wpłynąć do parlamentu białoruskiego w grudniu tego roku.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content