HomeReligiaWizyta księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na Litwie

Wizyta księdza biskupa Aleksandra Kaszkiewicza na Litwie

Biskup diecezji grodzieńskiej, Honorowy Obywatel Rejonu Solecznickiego Aleksander Kaszkiewicz w ubiegłym tygodniu modlił się razem z wiernymi parafii koleśnickiej. Wizytę duszpasterską w Koleśnikach Jego Ekscelencja złożył na zaproszenie proboszcza parafii Tadeusza Szwiedawicziusa w ramach obchodów 100-lecia konsekracji kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Podczas uroczystej mszy świętej ksiądz biskup wygłosił kazanie, podczas którego podkreślił zasługę ludzi w budowaniu Kościoła – zarówno świątyni, jak i zjawiska żywego.

„Podziękujmy Bogu za ten kościół. Sięgnijmy pamięcią i wdzięcznością Samuela Kuncewicza, który ufundował tu pierwszą kaplicę. Wspomnijmy Konstantego Kuncewicza, który w Koleśnikach wybudował kościół i założył klasztor karmelitów. Dziękujemy Panu za piękne świadectwo wiary ojców karmelitów, którzy z gorliwością i poświęceniem służyli miejscowej ludności. Tak było do 1831 roku, kiedy to po stłumieniu powstania listopadowego parafię zlikwidowano, a kościół rozebrano i przeniesiono do Radunia. Dopiero na początku XX wieku stało się możliwe wzniesienie nowej świątyni. Dziś musimy wspomnieć pierwszego proboszcza księdza Michała Rudzisa, fundatora świątyni Piotra Siedlikowskiego, architekta Michała Dubowika, kierownika budowy Adama Filipowicza-Dubowika, każdego parafianina, który przysłowiowym groszem dołożył się do powstania kościoła w Koleśnikach. Niech ta świątynia w dalszej i bliższej przyszłości rozbrzmiewa radosnymi głosami modlącego się ludu. Niech nowe pokolenia wiernie trwają przy Chrystusie, który jest Drogą, Prawdą i życiem” – mówił Jego Ekscelencja Aleksander Kaszkiewicz.

Po zakończeniu nabożeństwa za wizytę w rejonie solecznickim i wspólną modlitwę, w imieniu władz samorządowych księdzu biskupowi podziękowała wicemer rejonu solecznickiego Anna Jeswiliene, składając na ręce duszpasterza kwiaty i obraz autorstwa Anny Szpadzińskiej-Koss.

„Cieszymy się z wizyty Jego Ekscelencji w ojczystych stronach. Jest to dla nas zawsze wielka radość i wielki zaszczyt. Na pamiątkę dzisiejszego spotkania składamy obraz, przedstawiający letni wiejski pejzaż. Niech ta droga w łanach zboża zawsze prowadzi księdza biskupa do domu” – mówiła wicemer.

Słowa podziękowania dla księdza proboszcza złożyli także wierni parafii koleśnickiej.

Znadniemna.pl za salcininkai.lt

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content