HomeBiałoruśWspierana przez władze grodzieńska bolszewiczka zwalcza pamięć o wybitnej polskiej lekarce

Wspierana przez władze grodzieńska bolszewiczka zwalcza pamięć o wybitnej polskiej lekarce

Władze Grodna na wniosek miejscowej donosicielki o bolszewickich zapędach Olgi Bondarewej, zwalczającej wszystko, co nie jest związane z ZSRR, Rosją i Łukaszenką, zdjęli zawieszony w Przychodni Lekarskiej nr 3 Grodna plakat, popularyzujący postać pierwszej w historii Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego lekarza-kobiety Reginy Salomei Pilsztyn, z domu Rusieckiej.

Donosicielkę Bondarewą w plakacie opowiadającym o pierwszej lekarce na ziemiach zajmowanych współcześnie przez Republikę Białoruś oburzyło to, że zasłużona dla rozwoju medycyny i walki o prawa kobiet postać historyczna nazwana była „honorem Białorusi”. Według Bondarewej biografia pierwszej polskiej i białoruskiej lekarki urodzonej w rodzinie mieszczańskiej pod Nowogródkiem, to biografia awanturnicy.

Z bolszewiczką Bondarewą na pewno zgodziliby się najbardziej zacofani w rozwoju współcześni Reginy Salomei Pilsztyn, którym mogło się nie podobać, że ta będąca samoukiem w dziedzinie medycyny kobieta okryła się sławą utalentowanego lekarza-okulisty, a ponadto była człowiekiem oświeconym, dużo podróżującym i uzdolnionym literacko, o czym świadczą wydane po śmierci Salomei, a przedtem w formie rękopisów przechowywane w Bibliotece Czartoryskich pamiętniki. Uwieńczeniem kariery tej nietuzinkowej postaci  stała się posada nadwornej lekarki haremu sułtana Imperium Osmańskiego Mustafy III.

Urodzona w roku 1718 koło Nowogródka nasza wybitna krajanka, odeszła z życia w tajemniczych okolicznościach. Wiadomo, że w roku 1763 wybrała się w podróż z dworu osmańskiego sułtana do Polski, po czym wszelkie wieści i ślad o niej zaginęły.

Znadniemna.pl na podstawie hrodna.life

Na zdjęciu:Regina Salomea Pilsztyn, z domu Rusiecka, fot.: zrzut ze strony www.odb-office.eu, Wikimedia Commons/wysokieobcasy.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content