HomeBiałoruśReżim Łukaszenki zapowiada odbieranie obywatelstwa „białoruskim ekstremistom” przebywającym za granicą

Reżim Łukaszenki zapowiada odbieranie obywatelstwa „białoruskim ekstremistom” przebywającym za granicą

Przewodnicząca Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi Natalia Kaczanowa zwołała 5 lipca „ekspertów”, którzy pracują nad projektem ustawy „O zmianie ustawy o obywatelstwie Republiki Białoruś”.

Jedną z proponowanych innowacji jest wprowadzenie przepisu o utracie obywatelstwa „w związku z zaistnieniem wyroku potwierdzającego udział osoby w działaniach ekstremistycznych lub wyrządzającej poważną szkodę interesom państwa, jeżeli osoba taka znajduje się poza terytorium Republiki Białoruś”.

Według członków „rady ekspertów” , którzy dyskutowali nad projektem, taki środek „zapewni bezpieczeństwo narodowe kraju, wzmocni ustrój społeczno-polityczny i fundamenty konstytucyjne”.

W 2020 r. ustawa „O obywatelstwie Republiki Białoruś” została już znowelizowana — wprowadziła zasadę o możliwości utraty obywatelstwa Republiki Białorusi „ekstremistom”, którzy nie byli obywatelami Białorusi z urodzenia, ale nabyli je później. Ale jak widać, to nie wystarczy.

Niedawno parlament przyjął poprawki, które przewidują pojawienie się wyroków zaocznych. Nie zostały jeszcze opublikowane, ale na dzisiejszej Białorusi to tylko kwestia czasu.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, obywatelstwo mogą stracić setki opozycjonistów, którzy uciekli z Białorusi przed represjami.

Polska udzieliła azylu 45 tysiącom Białorusinów

Swietłana Cichanowska i Andrzej Duda. Fot: Jakub Szymczuk KPRP

„Polska od samego początku naszej rewolucji zajmowała twarde stanowisko w stosunku do reżimu Łukaszenki, nałożyła sankcje i udzieliła schronienia ponad 45 tysiącom Białorusinów” – powiedziała wczoraj, 5 lipca, podczas konferencji prasowej Swietłana Cichanowska.

Liderka białoruskiej opozycji zaznaczyła, że premier Polski Mateusz Morawiecki zapewnił ją podczas spotkania 4 lipca, że ​​Białorusini uciekający przed represjami i wojną na Ukrainie znajdą schronienie w Polsce, a walczący o wolność mogą liczyć na polską pomoc.

„Poprosiłam premiera o włączenie demokratycznej Białorusi do wszystkich negocjacji dotyczących bezpieczeństwa regionalnego. Mój zespół spotkał się również z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych RP i rozmawialiśmy o legalizacji Białorusinów, którzy przybyli tu z Ukrainy. Wielu z nich nie ma wiz i pozwoleń na pobyt. Mam nadzieję, że już w tym miesiącu będą mogli dostać wizy w Warszawie – powiedziała Cichanowska.

Podczas swojej dwudniowej wizyty w Warszawie, Cichanowska spotkała się z Prezydentem Polski Andrzejem Dudą, z którym omówiła wsparcie dla wolnej Białorusi na arenie międzynarodowej. W komunikacie na stronie Prezydenta czytamy, że rozmowa dotyczyła sytuacji polityczno–społecznej na Białorusi, w tym położenia mniejszości polskiej. Poruszono także kwestię rosyjskiej agresji na Ukrainę i pomocy udzielanej armii rosyjskiej przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Omówiono również perspektywy rozwoju sytuacji na Ukrainie i Białorusi oraz działania mogące poprawić sytuację w obu państwach.

Rozmówcy odnieśli się do wsparcia udzielanego przez Polskę Białorusinom i Ukraińcom, zgodzili się co do potrzeby wzmacniania solidarności i zwiększenia wsparcia ze strony szerszej społeczności międzynarodowej. Wskazali przy tym na konieczność zwalczania rosyjskiej dezinformacji oraz potrzebę rzetelnego informowania o sytuacji na Białorusi i Ukrainie.

Cichanowska spotkała się też z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim, z którym poruszyła kwestię białoruskich lekarzy, którzy uciekli z Białorusi i chcą kontynuować swoją działalność w Polsce. Chodzi o tych, którzy na Białorusi widzieli dowody tortur i wypowiadali się przeciwko tyranii. W Polsce pracuje już 795 białoruskich medyków, ale wielu innych nadal potrzebuje pomocy przy relokacji.

Znadniemna.pl/Kresy24.pl

Na zdjęciu: Białorusinka, która schroniła się w Polsce z wnuczętami. Jej córka i zięć odbywają długoletnie wyroki polityczne. Fot.: charter97.org

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content