HomeBiałoruśRosja i Białoruś poza Procesem Bolońskim

Rosja i Białoruś poza Procesem Bolońskim

Uczelnie z Rosji i Białorusi zostały wykluczone z podpisanego w 1999 roku Procesu Bolońskiego, którego celem było utworzenie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.

Deklarację Procesu bolońskiego podpisali w 1999 roku ministrowie odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe w Austrii, Belgii, Czechach, Bułgarii, Estonii, Danii, Francji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, na Łotwie, w Luksemburgu, na Litwie, w Holandii, na Malcie, w Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowenii, na Słowacji, w Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech i we Włoszech. Z biegiem lat lista członków wydłużyła się do 48 państw.

Celem programu było utworzenie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, ale także porównywalnego systemu stopni naukowych i podniesienie prestiżu europejskich uczelni w dążeniu do wyrównania poziomów z uczelniami amerykańskimi.

6 czerwca zapadła decyzja o usunięciu z listy państw uczestniczących w Procesie Bolońskim Rosji i Białorusi.

O ile Rosja była wśród państw współtworzących program od chwili powstania, o tyle Białoruś rozpoczęła starania o przyjęcie dopiero w 2010 roku. Ówczesny minister edukacji Aleksander Radkow otrzymał polecenie od Łukaszenki zgłoszenie Białorusi do programu.

Kwestia przystąpienia tego kraju do Procesu Bolońskiego została rozpatrzona w 2012 r. Państwa członkowskie uznały wówczas, że Białoruś nie jest przygotowana do przystąpienia do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (OBSW). Ostateczną decyzję miało podjąć 47 ministrów edukacji na szczycie w Bukareszcie w dniach 26-27 kwietnia.

Na tydzień przed szczytem w Bukareszcie okazało się, że na nowym posiedzeniu grupy roboczej podjęto decyzję o całkowitym usunięciu białoruskiego wniosku z porządku obrad szczytu. Dlatego kolejna próba włączenia się w Proces Boloński mogła nastąpić nie wcześniej niż w 2015 roku, podczas spotkania ministrów edukacji w Erewaniu.

Drugi wniosek o przystąpienie do Procesu Bolońskiego i przystąpienie do EOSW złożyło Ministerstwo Edukacji Białorusi w 2014 roku. Na początku kwietnia 2015 r. okazało się, że sprawa białoruska znalazła się w porządku obrad, a szef resortu edukacji Michaił Żurawkow otrzymał zaproszenie na konferencję w Erewaniu.

14 maja 2015 roku Białoruś przystąpiła do Procesu Bolońskiego i do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW).

11 kwietnia 2022 r. zawieszono członkostwo Białorusi i Rosji z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 6 czerwca zapadła decyzja o usunięciu tych państw z programu.

Znadniemna.pl za rp.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content