HomeBiałoruśAbsurdalna odpowiedź na petycję rodziców uczniów Polskiej Szkoły w Grodnie

Absurdalna odpowiedź na petycję rodziców uczniów Polskiej Szkoły w Grodnie

Rodzice uczniów Polskiej Szkoły w Grodnie oburzeni decyzją władz oświatowych utworzyli w Internecie petycję do Ministerstwa Edukacji RB i Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego RB przeciwko dyskryminacji szkolnictwa polskiego na Białorusi. Władze oświatowe w swojej odpowiedzi twierdzą, że nowy Kodeks Oświatowy RB niczego nie narusza.

Przemawia dyrektor Polskiej Szkoły w Grodnie Danuta Surmacz, 01.09.2016 rok

Autorzy petycji apelują do władz z prośbą o wyjaśnienie kwestii ograniczenia możliwości edukacji na poziomie średnim w językach mniejszości narodowych. Nowa wersja Kodeksu Oświatowego RB akurat tego nie przewiduje czym de facto w rzeczy samej narusza prawa mniejszości narodowych do nauki w języku ojczystym.

Na początku maja władze oświatowe na zebraniu rodzicielskim obiecały rodzicom, że w szkołach ufundowanych przez Polskę dla mniejszości polskiej chociaż jedną godzinę tygodniowo przeznaczą na nauczanie języka polskiego i kultury polskiej, jako przedmiotu. Natomiast pod koniec roku szkolnego dyrektor Polskiej Szkoły w Grodnie poinformowała rodziców o całkowitej eliminacji języka polskiego z podległej jej placówki oświatowej.

Należy zauważyć, że polskie szkoły w Grodnie i Wołkowysku zostały zbudowane w latach 90. na koszt państwa polskiego i istnieje umowa bilateralna między Polską a Białorusią gwarantująca edukację mniejszości w ich ojczystym języku. To prawo jest również zapisane w Konstytucji Republiki Białoruś. Nowa wersja Kodeksu Oświatowego RB tego nie przewiduje, a tym samym narusza prawa mniejszości narodowych do nauki w języku ojczystym.

Absurdalna odpowiedź władz

Przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Białorusi Maria Kindirenko zareagowała na petycję rodziców pisząc, że naukę języków mniejszości narodowych reguluje ustawodawstwo Republiki Białorusi, a nowy Kodeks Oświatowy RB niczego nie narusza. Z odpowiedzi, którą rodzice otrzymali z Izby Reprezentantów wynika z kolei, że ustawodawca nie ma podstaw do nowelizacji Kodeksu Oświatowego RB.

Jak powstały szkoły polskie

Polska Szkoła w Grodnie

1 września 1996 roku. Podczas otwarcia Polskiej Szkoły w Grodnie. Przemawia ówczesna dyrektor placówki Regina Gulecka

Szkoła Polska nr 36 z polskim językiem nauczania powstała w 1996 r. Budowa jej budynku została sfinansowana z polskich środków publicznych w wysokości około 2 mln dol., przekazanych za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Władze Białorusi przeznaczyły na ten cel jedynie 62 tys. dol. Szkoła powstała na mocy porozumienia z władzami Polski i formalnej umowy między Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i władzami obwodu grodzieńskiego, że w budynku będzie działać szkoła nauczająca w języku polskim.

Grodno, lata 90. Prezes Związku Polaków na Białorusi Tadeusz Gawin i profesor Andrzej Stelmachowski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Podobnie było w przypadku Szkoły Polskiej nr 8 w Wołkowysku otwartej w 1999 r., która także została zbudowana za pieniądze z Polski.

Polska Szkoła w Wołkowysku

 

Po prawej dyrektor Polskiej Szkoły w Wołkowysku Halina Bułaj

Na Białorusi mieszka co najmniej 287 tys. etnicznych Polaków, którzy stanowią największą autochtoniczną społeczność kresowych Polaków. W samym Grodnie mieszka ponad 64 tys. stanowiących 20 proc. mieszkańców miasta. Z kolei w rejonie wołkowyskim Polacy stanowili 23,21 proc. mieszkańców.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content