HomeSpołeczeństwoOpuściła ziemski padół szczera polska patriotka ze Lwowa śp. Teresa Dutkiewicz

Opuściła ziemski padół szczera polska patriotka ze Lwowa śp. Teresa Dutkiewicz

Szanowni Czytelnicy, z głębokim żalem informujemy, że odeszła do Pana nasza koleżanka – dziennikarka i działaczka środowiska polskiego we Lwowie na Ukrainie – Teresa Dutkiewicz, wiceprzewodnicząca Federacji Polskich na Ukrainie i redaktor naczelna czasopisma „Nasze Drogi”.

Teresa Dutkiewicz urodziła się w 1941 r. we Lwowie.

Była wychowanką polskiej szkoły im. Marii Magdaleny we Lwowie. W czasie próby ograniczenia działalności szkoły, razem z komitetem rodzicielskim intensywnie walczyła na rzecz przywrócenia statusu szkoły 11-letniej i wszystkich jej uprawnień, a także przywrócenia imienia patronki św. Marii Magdaleny.

Teresa Dutkiewicz była absolwentką Politechniki Lwowskiej. Ukończyła kierunek: technologia szkła i tu pracowała od ponad 50 lat.

Jako polska patriotka dużo pracowała społecznie na rzecz polskiej społeczności Lwowa i polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie. Była wiceprezesem Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, a od 1993 roku – także redaktorką naczelną czasopisma tej organizacji pt. „Nasze Drogi”.

Teresa Dutkiewicz należała również do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Ukrainie. Pasja dziennikarska sprawiła, że wielokrotnie zostawała laureatką konkursów literackich.

Jej ofiarna praca na rzecz środowiska Polaków na Ukrainie, a także umacniania więzi z Ojczyzną została doceniona i wyróżniona odznaczeniami: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP, Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP, Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej, Order Uśmiechu.

Redaktorzy mediów ZPB mieli szczęście poznać Teresę Dutkiewicz i obcować z nią w ramach odbywających się w Warszawie dorocznych zjazdów Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Jej poglądy na rolę pracy polskojęzycznej za wschodnią granicą Polski były zbieżne z naszym rozumieniem roli tejże prasy dla społeczności polskich zarówno na Białorusi, jak też na Ukrainie.

Żegnając śp. Teresę Dutkiewicz, tracimy osobę, z którą łączyła nas wspólnota wartości i celów, która była dla nas przykładem oddania pracy na rzecz innych. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom Zmarłej składamy wyrazy szczerego współczucia i modlimy się, aby dobry Bóg przyjął ją do swojego królestwa.

Redakcje Znadniemna.pl i „Głosu znad Niemna na uchodźstwie”

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content