HomeOświataMniejszość Niemiecka w Polsce solidarna z Polakami na Białorusi

Mniejszość Niemiecka w Polsce solidarna z Polakami na Białorusi

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce z siedzibą w Opolu (VdG) zajął Stanowisko w sprawie ograniczania przez władze Białorusi prawa mniejszości polskiej w tym kraju do nauczania dzieci polskich w języku ojczystym. 

Stanowisko organizacji, reprezentujących mniejszość niemiecką w Polsce, zostało opublikowane na portalu mniejszości niemieckiej w Polsce.

Publikujemy treść dokumentu także na naszym portalu:

Stanowisko ZNSSK w Polsce w sprawie redukcji liczby godzin języka polskiego na Białorusi

Zarząd Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce niniejszym stanowiskiem pragnie
wyrazić swoją solidarność z Polakami na Białorusi, którym nauka języka polskiego zostanie
ograniczona do jednej godziny tygodniowo w szkołach publicznych, w których do tej pory język polski
był językiem nauczania. Istnienie takich szkół na Białorusi mniejszość niemiecka w Polsce podawała
wielokrotnie jako przykład właściwie rozumianej i w duchu Europejskiej Karty Języków Regionalnych
i Mniejszościowych realizowanej oświaty dla autochtonicznej mniejszości narodowej, gdyż w polskim
systemie oświaty analogiczne szkoły dla autochtonicznej mniejszości niemieckiej nadal nie istnieją.
Dlatego zamiar praktycznej likwidacji tych szkół i przekształcenia ich w szkoły z rosyjskim językiem
nauczania i dodatkową zaledwie jedną godziną tygodniowo języka i literatury polskiej uważamy za
dramatyczny regres oświaty mniejszościowej na Białorusi i będziemy wspierać Polaków w każdej
możliwej formie zmierzającej do utrzymania dotychczasowego, wysokiego poziomu tej oświaty.
Zgadzamy się z oświadczeniem polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 8.04.2022, w którym
czytamy: „Działanie to jest sprzeczne z umowami i zobowiązaniami międzynarodowymi Białorusi,
godzi bowiem w niezbywalne prawo mniejszości polskiej do zachowania tożsamości kulturowej oraz
nauki języka narodowego i w języku narodowym”.

Rozumiemy to oburzenie, rozgoryczenie i obawy o związaną z oświatą tożsamość narodową Polaków
na Białorusi tym bardziej, że także autochtoniczna społeczność niemiecka w Polsce ma zostać
dotknięta drastycznym zmniejszeniem liczby godzin języka niemieckiego do zaledwie jednej
w tygodniu w wyniku rozporządzenia MEiN, które ma obowiązywać od 1.09 br. Podzielamy
przekonanie, że ukrytym celem pogarszania oświaty mniejszościowej jest dążenie do szybszej
asymilacji autochtonicznych mniejszości narodowych, co narusza prawa człowieka i godność
członków mniejszości narodowych bez względu na kraj, w którym mieszkają.
Stając po stronie Polaków na Białorusi wzywamy władze obydwu krajów do rezygnacji
z zapowiedzianych kroków, pogarszających oświatę dostępną dla Polaków na Białorusi i Niemców
w Polsce i uważamy, że w obydwu krajach jeszcze jest czas na to, by bez szkody dla systemu to
uczynić. Cieszymy się, że: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznaje akcję prowadzoną przeciw
oświacie mniejszości polskiej na Białorusi za niedopuszczalne łamanie prawa międzynarodowego”
i mamy nadzieję, że jest to zdanie całego rządu RP wraz z MEiN. Wysiłki właściwych ministerstw
radzimy skierować na drogę niezbędnej poprawy nauczania języków mniejszościowych, co będzie
służyć utrzymaniu bogactwa wielokulturowości, wartości europejskich oraz pielęgnowaniu praw
człowieka.

Bernard Gaida
Przewodniczący Zarządu ZNSSK w Polsce

Opole, dnia 11 kwietnia 2022

 Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content