HomeSpołeczeństwoZmiany w legalizacji pobytu dla Białorusinów, uciekających z Ukrainy

Zmiany w legalizacji pobytu dla Białorusinów, uciekających z Ukrainy

Sejm RP uchwalił w piątek, 8 kwietnia, z poprawkami nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W nowelizacji znalazły się też rozwiązania dla obywateli Białorusi, którzy uciekli z Ukrainy do Polski przed wojną. 

Uchwalona nowelizacja  przewiduje m.in. wydawanie białoruskim uchodźcom z Ukrainy wiz humanitarnych w Polsce. Ustanowiony ma być też nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy na okres trzech lat po wygaśnięciu takiej wizy.

Oto jak o nowych regulacjach, przed ich uchwaleniem, opowiadał wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki:

Mówił, że te rozwiązania to wynik uzgodnień poczynionych w ramach zespołu ds. rozwiązywania problemów uchodźców z Białorusi. Zespół ten został powołany 24 marca po spotkaniu szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i liderki białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłany Cichanouskiej.

MSWiA zmiany wypracowało we współpracy z MSZ, w odpowiedzi na apel o wsparcie obywateli Białorusi zamieszkujących na terenie Ukrainy. Znalazły się one w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wiceminister wyjaśnił, że jedna ze zmian zakłada możliwość wydania obywatelom Białorusi, którzy uciekli przed wojną z terytorium Ukrainy i znajdują się już na terytorium Polski, wizy humanitarnej. Odmowa wydania tej wizy będzie możliwa na zasadach ogólnych. Białorusini zostaną zwolnieni z opłat za ten dokument.

Kolejne rozwiązanie dotyczy legalizacji pobytu obywateli Białorusi po wygaśnięciu ich wizy humanitarnej. Zostanie dla nich ustanowiony nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy na okres trzech lat. „Posiadaczom takich zezwoleń będą również wydawane karty pobytu bez ponoszenia opłat” – zaznaczył Grodecki. Odmowa wydania zezwolenia będzie nadal możliwa na zasadach ogólnych.

Ponadto od stycznia przyszłego roku posiadacze takich zezwoleń będą mogli uzyskać polski dokument podróży dla cudzoziemca, który uprawni ich do swobodnego poruszania się w strefie Schengen i przekraczania granic zewnętrznych UE. „Obywatele Białorusi posiadający tę formę zezwolenia na pobyt będą również zwolnieni z konieczności posiadania zezwolenia na pracę” – dodał wiceszef MSWiA.

Osoby, które nie posiadają dokumentów, mogą natomiast ubiegać się u Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o ochronę międzynarodową. Możliwość złożenia wniosku o status uchodźcy mają wszystkie osoby objęte decyzją wykonawczą Rady UE o ochronie czasowej, a nie objęte ustawą specjalną. Do grupy osób, dla których będzie to jedyna możliwa ścieżka uzyskania ochrony, wliczają się osoby nieposiadające paszportu, z nieważnym dokumentem podróży lub z paszportem, którego termin ważności przekracza 10 lat.

 Znadniemna.pl na podstawie Gazetaprawna.plSamorzad.pap.pl

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content