HomeSpołeczeństwoPrzedłużenie ważności Karty Polaka w miejscu pobytu, a nie w konsulacie – nowy projekt rozporządzenia

Przedłużenie ważności Karty Polaka w miejscu pobytu, a nie w konsulacie – nowy projekt rozporządzenia

Trwają prace nad zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego regulacji związanych z przyznawaniem, wydawaniem i przedłużeniem ważności Karty Polaka.
Według portalu Infor.pl   nowelizacja ma rozszerzyć możliwości złożenia wniosków o przyznanie lub przedłużenie Karty Polaka na wszystkie urzędy wojewódzkie.

Przedłużenie ważności Karty Polaka będzie możliwe w Polsce

Zmiana rozporządzenia jest niezbędna ze względu na konieczność zapewnienia obywatelom Ukrainy, Białorusi i Rosji albo osobom posiadającym w tych państwach status bezpaństwowca, podlegającym przepisom ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, możliwości złożenia wniosku o Kartę Polaka w każdym urzędzie wojewódzkim zgodnie z miejscem ich pobytu w Polsce, a nie tak, jak w obecnie obowiązujących przepisach – jedynie w konsulatach RP poza granicami naszego kraju oraz w dwóch urzędach wojewódzkich w Polsce – w przypadku obywateli Białorusi.

Wnioski o przedłużenie ważności Karty Polaka będą przyjmować wojewodowie

Wszyscy wojewodowie będą upoważnieni do przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka.  Niezbędne jest bowiem kontynowanie realizacji ustawowego obowiązku umożliwienia osobom polskiego pochodzenia złożenia wniosku o Kartę Polaka mimo zawieszenia działalności większości konsulatów Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, spowodowanego agresją Federacji Rosyjskiej na to państwo.

Znadniemna.pl za Infor.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content