HomeHistoriaPolska młodzież z Białorusi poznała rolę Marszałka Józefa Piłsudskiego w dziejach Polski

Polska młodzież z Białorusi poznała rolę Marszałka Józefa Piłsudskiego w dziejach Polski

W drugiej połowie br. uczniowie ze szkół społecznych , działających przy oddziałach Związku Polaków na Białorusi oraz uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie  wzięli udział w projekcie zrealizowanym  przez Fundację Opieki i Jedności Kresowian, p.n. „ Od Zułowa do Krakowa – Śladami Wielkiego Przywódcy.

W pierwszej części projektu  uczniowie wzięli udział w cyklu warsztatów  historycznych, prowadzonych na platformie Zoom.  Młodzież  podczas zajęć online poznała sylwetkę Wielkiego Marszałka – Józefa Piłsudskiego. Jednym z tematów były dzieciństwo i młodość wybitnego polskiego przywódcy, jego historia zesłania i kolejnych aresztowań. Mówiliśmy też o działalności konspiracyjnej  w latach poprzedzających I wojnę światową, jak również o życiu prywatnym Piłsudskiego.

Na kolejnym spotkaniu młodzież wysłuchała wykładu o udziale  Wielkiego Wodza w I wojnie światowej , jego funkcji jako Naszelnika Państwa, a także znaczącej roli w wojnie polsko-bolszewickiej , a wraz z nią – Bitwy Warszawskiej.

W trakcie następnych spotkań uczniowie poznali Józefa Piłsudskiego jako Marszałka, dowiedzieli się o sytuacji politycznej Polski z 1926 r. , a przede wszystkim o przewrocie majowym. Końcowym tematem warsztatów były ostatnie lata życia i śmierć Marszałka.

W drugiej części naszego projektu młodzież z liceum mundurowego PUL wzięła udział w spacerze tematycznym po Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od  wystawy stałej muzeum, która zrobiła ogromne wrażenie zarówno na uczestnikach jak również na opiekunach . Po wyjściu z muzeum młodzież odwiedziła pomnik Józefa Piłsudskiego z córkami.

Poprzez warsztaty online Fundacja Opieki i Jedności Kresowian chciała przekazać młodym uczestnikom zajęć cenną wiedzę o historii życia Marszałka Józefa Piłsudskiego, polskiej kultury oraz tradycji.

Dzięki łączeniom online młodzież polska z Białorusi miała możliwość kontaktu z polskimi edukatorami, dzięki czemu wysłuchała wiadomości historycznych, przekazywanych poprawną polszczyzną. Było to dla nich bogate doświadczenie i zarazem nauka języka polskiego.

Działania Fundacji  umożliwiły uczniom podtrzymanie więzi z krajem ojczystym. Bardzo dziękujemy wszystkim młodym ludziom, obecnym na warsztatach, uczniom I LO PUL za udział w spacerze tematycznym połączonym ze zwiedzaniem muzeum.  Związkowi Polaków na Białorusi dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w realizacji projektu. Prowadzącym warsztaty podziękowania składamy za przekazanie drogocennej wiedzy dla młodych ludzi. Narodowemu Centrum Kultury dziękujemy za wsparcie finansowe  przy realizacji projektu.

Znadniemna.pl za fundacja-ojk.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content