HomeSpołeczeństwoVIII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

VIII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

W Warszawie 21 września w Centrum Prasowym Foksal odbył się VIII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie.

MICHAŁ DWORCZYK, SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

OD LEWEJ: MICHAŁ DWORCZYK, SZEF KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW, LILIA LUBONIEWICZ, PREZES FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA I MACIEJ DANCEWICZ, WICEPREZES FUNDACJI WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA

Federacja łączy ponad 40 podmiotów medialnych. Są to stacje telewizyjne i radiowe, gazety, czasopisma i portale internetowe prowadzona przez Polonię i Polaków za granicą. Celem Federacji jest krzewienie języka polskiego i kultury polskiej oraz usprawnienie współpracy między redakcjami w płaszczyźnie między sobą oraz partnerami i instytucjami wspierającymi w Polsce.

W trakcie spotkania odbyły się bardzo ciekawe panele dyskusyjne:

– Polskie Media na Białorusi i w Rosji

Przemawia Andrzej Pisalnik

Przemawia Jan Roman

Marcin Herman

Przemawia Waldemar Czechowski

– Wolność słowa na Ukrainie, w Rosji i na Białorusi. Analiza sytuacji

Piotr Pogorzelski

Wojciech Jankowski

Łukasz Adamski

– Zagrożenia i wyzwania dla mediów na Litwie w obliczu wojny hybrydowej

Przemawia Ewelina Mokrzecka

– Bezpieczeństwo mediów w Internecie. Typowe problemy i warianty ich rozwiązania.

Od lewej: Krzysztof Ziemiec, Wojciech Pokora i Marek Turaliński

W panelach wzięli udział eksperci, dziennikarze i publicyści oraz zaproszeni goście i członkowie Federacji.

W trakcie spotkania, ustępujący prezes FMPnW, Jerzy Wójcicki, przedstawił plan strategicznego podejścia do rozwoju Federacji w perspektywie lat 2022-2030.

Przemawia Jerzy Wójcicki, prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

Po części otwartej, odbyły się zamknięte obrady członków Federacji. W ich trakcie do Federacji przyjęto pięć nowych redakcji m.in. z Litwy, Węgier, Kirgistanu, Ukrainy, a także z Białorusi. Nowym członkiem Federacji z Białorusi została redakcja kwartalnika „Harcerz Brześcia”, wydawanego przez organizację Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i kierowniczkę tej inicjatywy Annę Paniszewą.

Podczas zamkniętych obrad wybrany został także nowy Zarząd Federacji na czele z prezesem Ryszardem Stankiewiczem, reprezentującym media polskie na Łotwie. W skład Zarządu Federacji obok przedstawicieli innych krajów wszedł przedstawiciel mediów, wydawanych przez Związek Polaków na Białorusi, redaktor naczelny portalu Znadniemna.pl Andrzej Pisalnik.

Ryszard Stankiewicz, nowo wybrany prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, reprezentujący media polskie na Łotwie

Ryszard Stankiewicz i Wiktoria Laskowska-Szczur

W trakcie spotkania odbyło się również otwarcie wystawy „Wojsko Rzeczypospolitej w czasach Stanisława Żółkiewskiego i Jana Karola Chodkiewicza”.

Znadniemna.pl na podstawie wid.org.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content