HomeSpołeczeństwoApel w sprawie zapewnienia godziwych warunków uchodźcom z Białorusi

Apel w sprawie zapewnienia godziwych warunków uchodźcom z Białorusi

Stowarzyszenie Samorządy dla Polski zaapelowało do władz państwowych, a także do społeczności lokalnych o pomoc i zapewnienie godziwych warunków uchodźcom z Białorusi, którzy trafiają do Polski.

Publikujemy treść Apelu, podpisanego przez Prezesa Stowarzyszenia Samorządy dla Polski, Prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego:

Apel w sprawie zapewnienia godziwych warunków uchodźcom z Białorusi

Od wielu miesięcy obserwujemy nasilające się represje reżimu Łukaszenki wobec Białorusinów i Polaków mieszkających na terenie sąsiadującego z nami kraju. Wielu z nich ucieka ze swojej ojczyzny do Polski. Są gminy i miasta które pomagają im w osiedleniu się, wiele ułatwień stworzyło również państwo polskie. Jednak patrząc na skalę imigracji powinniśmy stworzyć pomoc systemową. My Polacy, którzy sami doświadczyliśmy tułaczki i prześladowań w czasie II wojny światowej czy w czasach PRL-u, zawsze mogliśmy liczyć na pomoc i solidarność innych narodów. Mamy więc szczególny moralny obowiązek pomagać innym. Dlatego jako Samorządy dla Polski apelujemy do wszystkich samorządów i władz państwowych  o udzielenie uchodźcom z Białorusi wszechstronnej, systemowej pomocy.

Apelujemy do władz państwowych o:

1.      Pomoc finansową dla gmin i miast udzielających schronienia uchodźcom, podobną do pomocy udzielanej w przypadku przyjęcia repatriantów;
2.      Zwiększenie dotacji na intensywną naukę języka polskiego i kontynuację nauki języka ojczystego uchodźców;
3.      Pomoc finansową dla uchodźców;
4.      Uproszczenie procedury legalizacji pobytu w Polsce;
5.      Powołanie pełnomocnika rządu ds. uchodźców;
6.      Powołanie wspólnego zespołu rządowo-samorządowego  w celu opracowania wspólnych zasad pomocy uchodźcom.

Apelujemy do społeczności lokalnych, do radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów o:

Pomoc w udzieleniu schronienia w postaci tymczasowych i docelowych miejsc do zamieszkania przynajmniej jednej rodzinie uchodźców, a w przypadku większych miast kilku takim rodzinom;
Stworzenie dzieciom możliwości efektywnej i intensywnej nauki języka polskiego  w szkołach;
Umożliwienie dorosłym kontynuacji nauki języka polskiego:
Pomoc w znalezieniu pracy;
Wyznaczenie w gminach i miastach osób wyspecjalizowanych w pomocy uchodźcom.

Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

Znadniemna.pl na podstawie www.sopot.pl 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content