HomeBiałoruśW kolonii karnej zmarł białoruski więzień polityczny Witold Aszurak

W kolonii karnej zmarł białoruski więzień polityczny Witold Aszurak

W kolonii karnej o zaostrzonym rygorze w Szkłowie zmarł Witold Aszurak, więzień polityczny, którego 18 stycznia Sąd w Lidzie skazał na 5 lat pozbawienia wolności. Miał 50 lat. Aszurak był członkiem Białoruskiego Frontu Narodowego, koordynatorem ruchu „O wolność”. To był oddany białoruski patriota. Od dwóch tygodni nie było żadnych listów od Witolda. Oficjalnie podawaną przyczyną śmierci jest zatrzymanie akcji serca.

Aszurak był sądzony za zamkniętymi drzwiami przez sędziego Maksima Filatawa na podstawie dwóch artykułów: „Przemoc wobec funkcjonariusza milicji” i „Organizacja i przygotowanie działań rażąco naruszających porządek publiczny”. Zgodnie z pierwszym artykułem sąd skazał go na cztery lata więzienia, z drugiego – na dwa lata i cztery miesiące. W ramach odbytego aresztu miał być przetrzymywany w łagrze pięć lat.

Za akcję protestacyjną przeciwko niesprawiedliwemu wyrokowi wydanemu na Witolda Aszurka, do której doszło w lidzkim sądzie  do odpowiedzialności administracyjnej władze pociągnęły kilku aktywistów opozycyjnych z Grodna i Lidy. Na przesłuchania była wzywana m.in. uwięziona obecnie przez reżim Łukaszenki prezes Oddziału ZPB w Lidzie Irena Biernacka. Polacy Lidy podkreślają, że śp. Witold Aszurak, znany m.in. z upamiętniania na ziemi lidzkiej miejsc pochówku powstańców styczniowych,  cieszył się niekwestionowanym autorytetem nie tylko wśród Białorusinów, ale także w środowisku miejscowych Polaków.

Witold Aszurak urodził się w 1970 roku we wsi Ogrodniki koło Brzozówki.

Cześć Jego Pamięci!

Znadniemna.pl na podstawie Kresy24.pl/nn.by, fot.: Volha Bykouskaya

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content