HomeHistoriaZapłonęły znicze na grobach żołnierzy AK (fotoreportaż)

Zapłonęły znicze na grobach żołnierzy AK (fotoreportaż)

Składaniem wieńców i zapaleniem zniczy na grobach żołnierzy Armii Krajowej uczcili w minioną sobotę i niedzielę 69. rocznicę operacji AK „Ostra Brama” działacze Związku Polaków na Białorusi oraz przedstawiciele polskiej dyplomacji w Grodnie.

Ryngraf patriotyczny z Matką Bożą Ostrobramską na tle Orła (noszony przez żołnierzy majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki") foto: Wikimedia Commons

Ryngraf patriotyczny z Matką Bożą Ostrobramską na tle Orła
(noszony przez żołnierzy majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”)
foto: Wikimedia Commons

– Musimy pamiętać i przypominać braciom Białorusinom, którzy czasem ulegają propagandowej demagogii, iż operacja „Ostra Brama” była jaskrawym świadectwem walki Armii Krajowej przeciwko niemieckiemu najeźdźcy, a żołnierze Armii Krajowej walczyli o wolność ziemi, która obecnie leży w granicach niepodległej Białorusi, a więc walczyli pośrednio także o wolną Białoruś – mówił przy grobach żołnierzy AK konsul generalny w Grodnie Andrzej Chodkiewicz. Dyplomata zwracał uwagę na to, że zarówno białoruska propaganda państwowa, jak i część białoruskiego środowiska opozycyjnego interpretuje niestety walkę AK z NKWD i ogólnie z władzą sowiecką po wypędzeniu hitlerowców jako walkę z Białorusinami. – Armia Krajowa nie wypowiedziała wojny władzy sowieckiej. Było odwrotnie, to władza sowiecka zaatakowała akowców i zrobiła z nich żołnierzy wyklętych, zmuszając do obrony siebie samych, swoich rodzin wsi i miasteczek przed nowym najeźdźcą – przypominał działacz Związku Polaków na Białorusi, jeden z najlepszych na Białorusi znawców historii walki Armii Krajowej na ziemi nowogródzkiej i wileńskiej Józef Porzecki. – W Polsce rok 2013 został ogłoszony rokiem Żołnierzy Wyklętych – oświadczył prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz. Gośćmi dorocznej akcji ZPB „Ostra Brama”, upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej, poległych w walkach o Ojczyznę z Niemcami, oddziałami litewskimi i sowieckimi, byli w tym roku przedstawiciele dolnośląskiego Stowarzyszenia Odra-Niemen. To właśnie od Stowarzyszenia Odra-Niemen od lat otrzymują pomoc i wsparcie, żyjący na Białorusi żołnierze Armii Krajowej, wyklęci przez propagandę sowiecką i, mimo ogromnego wkładu w walkę z niemieckim okupantem podczas drugiej wojny światowej, do tej pory nie mający statusu kombatantów na Białorusi. – Powinniśmy być dumni z tego, iż w całej Europie Armia Krajowa była jedną z najlepiej zorganizowanych i skutecznych siatek partyzanckich, walczących z hitlerowcami – przypominał konsul Chodkiewicz. Historyk Józef Porzecki z kolei nawoływał Polaków w poszczególnych miejscowościach, odwiedzanych w ramach tegorocznej akcji „Ostra Brama”, o uważne przyglądanie się nagrobkom na miejscowych cmentarzach gdyż, jak zauważył, prawie na każdym cmentarzu katolickim mogą się odnaleźć groby żołnierzy Armii Krajowej. To dzięki pracy badawczej i krajoznawczej Józefa Porzeckiego i działaczy Związku Polaków w poszczególnych miejscowościach udało się w ostatnich latach odnaleźć miejsca pochówku żołnierzy AK na cmentarzach katolickich w rejonach werenowskim, lidzkim, szczuczyńskim, oszmiańskim i ostrowieckim. Dzięki pomocy Konsulatu Generalnego RP w Grodnie na większości odnalezionych w ostatnich latach pomnikach żołnierzy AK przytwierdzono metalowe tablice, informujące o spoczywających pod tymi pomnikami polskich bohaterach.

a.pis.

Operacja „Ostra Brama” – operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji „Burza”, w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna z rąk okupanta niemieckiego siłami AK i zgodnego z założeniami „Burzy” wystąpienia wobec Armii Czerwonej „w roli gospodarza terenu”. Plan operacji został opracowany w marcu 1944 przez sztab okręgu wileńskiego – zakładał on zdobycie miasta przez połączone siły wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK.

Wikipedia

Fotoreportaż Iness Todryk-Pisalnik

Dzień pierwszy akcji Związku Polaków na Białorusi „Ostra Brama-2013”

Stare Wasiliszki

Na cmentarzu katolickim

Na cmentarzu katolickim

Prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz, konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi Weronika Sebastianowicz i miejscowi Polacy przy krzyżu poległym żołnierzom AK

Prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz, konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi Weronika Sebastianowicz i miejscowi Polacy przy krzyżu poległym żołnierzom AK

Wiewiórka

Sekretarz zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen Eugeniusz Gosiewski stawia znicz w kwaterze żołnierzy AK

Sekretarz zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen Eugeniusz Gosiewski stawia znicz w kwaterze żołnierzy AK

Zabłoć

Grób żołnierza AK Jana Misiukiewicza

Grób żołnierza AK Jana Misiukiewicza

Przy grobie żołnierza AK Zofii Nowickiej

Przy grobie żołnierza AK Zofii Nowickiej

Krzyż na grobie żołnierza AK Wacława Łyszczyka

Krzyż na grobie żołnierza AK Wacława Łyszczyka

Lipkuńce

Eugeniusz Gosiewski i Mieczysław Jaśkiewicz zapalają znicz przy grobie żołnierza AK Pawła Jasiewicza

Eugeniusz Gosiewski i Mieczysław Jaśkiewicz zapalają znicz przy grobie żołnierza AK Pawła Jasiewicza

Nacza

Kwatera żołnierzy AK z oddziału Jana Borysewicza ps. "Krysia"

Kwatera żołnierzy AK z oddziału Jana Borysewicza ps. „Krysia”

Józef Porzecki opowiada o walkach żołnierzy pod dowództwem "Krysi" i o historii powstania kwatery

Józef Porzecki opowiada o walkach żołnierzy pod dowództwem „Krysi” i o historii powstania kwatery

Werenowo

Przy grobie żołnierza AK Mieczysława Sobieranskiego

Przy grobie żołnierza AK Mieczysława Sobieranskiego

Hermaniszki

Przy grobie żołnierza AK Mieczysława Kłosa ps. "Walter"

Przy grobie żołnierza AK Mieczysława Kłosa ps. „Walter”

Żyrmuny

Żołnierz AK Alfons Rodziewicz opowiada o poległych towarzyszach broni

Żołnierz AK Alfons Rodziewicz opowiada o poległych towarzyszach broni

Jancewicze

Kwatera poległych w Surkontach żołnierzy AK

Kwatera poległych w Surkontach żołnierzy AK

Tablica w kwaterze żołnierzy AK

Tablica w kwaterze żołnierzy AK

Przy kwaterze żołnierzy AK

Przy kwaterze żołnierzy AK

Dzień drugi akcji Związku Polaków na Białorusi „Ostra Brama-2013”

Dyndyliszki

Kombatanci oddają cześć poległym towarzyszom broni

Kombatanci oddają cześć poległym towarzyszom broni

Więsławienięta

Prezes oddziału ZPB w Smorgoniach Teresa Pietrowa opowiada o poległym żołnierzu AK

Prezes oddziału ZPB w Smorgoniach Teresa Pietrowa opowiada o poległym żołnierzu AK

Modlitwa przy grobie żołnierza AK

Modlitwa przy grobie żołnierza AK

Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi Weronika Sebastianowicz składa wieniec na grobie poległego  towarzysza broni Lewona Żuka

Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi Weronika Sebastianowicz składa wieniec na grobie poległego
towarzysza broni Lewona Żuka

Soły

Kombatanci w kościele w Sołach, tuż po zakończeniu mszy św. w intencji poległych żołnierzy AK

Kombatanci w kościele w Sołach, tuż po zakończeniu mszy św. w intencji poległych żołnierzy AK

Teresa Pietrowa opowiada o poległym żołnierzu AK

Teresa Pietrowa opowiada o poległym żołnierzu AK

Iwaszkowce

Na cmentarzu katolickim

Na cmentarzu katolickim

Worziany

Tablica w kwaterze poległych żołnierzy AK

Tablica w kwaterze poległych żołnierzy AK

Modlitwa w kwaterze żołniery Wileńskiej Brygady AK, której oddział pod dowództwem Zygmunta Szendzielarza  ps. "Łupaszko" 31 stycznia 1944 roku ztoczyła zwycięski bój z Niemcami

Modlitwa w kwaterze żołniery Wileńskiej Brygady AK, której oddział pod dowództwem Zygmunta Szendzielarza
ps. „Łupaszko” 31 stycznia 1944 roku ztoczyła zwycięski bój z Niemcami

Cudzieniszki

Na cmentarzu katolickim

Na cmentarzu katolickim

Mikuliszki

Kwatera żołnierzy AK, poległych w walkach z oddziałami litewskimi

Kwatera żołnierzy AK, poległych w walkach z oddziałami litewskimi

W kwaterze poległych żołnierzy AK

W kwaterze poległych żołnierzy AK

Modlitwa za dusze poległych żołnierzy AK

Modlitwa za dusze poległych żołnierzy AK

Krzyż pośmiertny żołnierza AK, Francuza Jeana Charlesa Maffre'a ps. "Michel" w kwaterze

Krzyż pośmiertny żołnierza AK, Francuza Jeana Charlesa Maffre’a ps. „Michel” w kwaterze

Horodniki

Była prezes ZPB Andżelika Borys podpala znicz na cmentarzu

Była prezes ZPB Andżelika Borys podpala znicz na cmentarzu

Graużyszki

Tablica w kwaterze poległych żołnierzy AK

Tablica w kwaterze poległych żołnierzy AK

Kwatera poległych żołnierzy AK

Kwatera poległych żołnierzy AK

Najnowsze komentarze

  • Czy mozna by jakoś wspomóc albo zorganizować wyjazd na cmentarz do Graużyszek aby zadbać o groby żołnierzy AK czuję sie zobowiazana bo moja mama z tamtąd pochodziła

Skomentuj

Skip to content