HomeSpołeczeństwoStanowisko Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych w sprawie aresztowania Andżeliki Borys

Stanowisko Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych w sprawie aresztowania Andżeliki Borys

Stanowisko
Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych

w sprawie aresztowania Andżeliki Borys

Andżelika Borys, Prezes Związku Polaków na Białorusi została 23 marca br. aresztowana przez funkcjonariuszy milicji białoruskiej. Pretekstem było zorganizowanie przez Związek Polaków na Białorusi w dniu 7 marca, tradycyjnego, polskiego jarmarku „Kaziuki 2021”. Tradycja jarmarku kaziukowego sięga XVII wieku i jest on organizowany także na Litwie. Rzemieślnicy prezentują na jarmarku swoje wyroby, takie jak kosze, łyżki, wyroby ze lnu, palmy wielkanocne i wiele innych.

24 marca odbył się proces sądowy, w którym świadkami oskarżenia byli milicjanci, a sędzia Rusłan Gurin skazał Andżelikę Borys na 15 dni aresztu.

Takie postępowanie władz białoruskich nosi wyraźne cechy prześladowania i jest sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych.

Andżelika Borys jest od wielu lat szanowanym przywódcą polskiej mniejszości na Białorusi, działającym na rzecz utrzymania przez młode pokolenie polskich tradycji i języka polskiego.

W imieniu Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych wyrażamy nasz zdecydowany sprzeciw w związku z aresztowaniem i skazaniem Andżeliki Borys oraz apelujemy do władz białoruskich o jej niezwłoczne uwolnienie.

Wyrażamy także zaniepokojenie zatrzymaniami oraz skazywaniem przedstawicieli mediów wykonujących swoje zadania dziennikarskie i nawołujemy do zaprzestania represji.

Zarząd
Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych

 Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content