HomeSpołeczeństwoGRATULACJE OD PREZESA „WSPÓLNOTY POLSKIEJ” DLA PREZES ZPB

GRATULACJE OD PREZESA „WSPÓLNOTY POLSKIEJ” DLA PREZES ZPB

Organizacje partnerskie Związku Polaków na Białorusi i ich prezesi składają gratulacje prezes ZPB Andżelice Borys w związku z wyborem jej na kolejną kadencję prezesa Związku Polaków na Białorusi przez delegatów X Zjazdu ZPB. Publikujemy list gratulacyjny, napisany przez szefa najstarszej organizacji partnerskiej ZPB w Polsce – prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego.

Warszawa, 22 marca 2021 roku

Pani Anżelika Borys
Prezes Związku Polaków na Białorusi

Szanowna Pani Prezes

w imieniu własnym i Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ składam serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru Pani na stanowisko Prezesa Związku Polaków na Białorusi. Cieszymy się z tego, mając świadomość, że powierzenie powyższej funkcji jest odzwierciedleniem Pani kompetencji, które przyczynią się do dalszego rozwoju polskości w tym tak trudnym okresie na Białorusi. Swoją codzienną pracą, zaangażowaniem oraz pasją upowszechnia Pani i popularyzuje wiedzę o społeczeństwie mniejszości narodowej, ukazuje kulturę regionu, która jest cząstką polskiego dziedzictwa narodowego.

Pozostaję w przekonaniu, że wybór Pani na to stanowisko otworzy kolejny etap naszej dalszej bardzo owocnej współpracy. Pragnę tą drogą również złożyć życzenia Zarządowi oraz wszystkim członkom Związku, wielu sukcesów, satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy, aby nigdy nie zabrakło energii w dążeniu do wyznaczonych celów, wytrwałości w realizacji zadań oraz powodzenia w kontynuowaniu misji promowania polskiej kultury i tożsamości narodowej.

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Dariusz Piotr Bonisławski

Znadniemna.pl za wspolnotapolska.org.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content