HomeBiałoruśMEN RP podjął działania, ułatwiające polskiej młodzieży z Białorusi rekrutację na studia

MEN RP podjął działania, ułatwiające polskiej młodzieży z Białorusi rekrutację na studia

Naradę na temat zbliżającej się kampanii rekrutacyjnej na studia wyższe w Polsce dla absolwentów działających na Białorusi ośrodków nauczania języka polskiego odbyła w dniu 1 marca z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi.

Łączenie odbyło się z inicjatywy MEN RP i zostało zainspirowane problematyką, podnoszoną przez Andżelikę Borys 16 lutego podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP.

Przypomnijmy, że poza zagrożeniami, jakie niesie opracowany przez rząd Białorusi projekt nowelizacji Kodeksu o Edukacji RB, Andżelika Borys informowała senatorów o możliwych problemach, jakie może napotkać polska młodzież z Białorusi podczas tegorocznej kampanii rekrutacyjnej na studia wyższe w Polsce. Chodziło o usprawnienie procedur, dotyczących wydawania młodym Polakom na Białorusi Karty Polaka, zwalniającej jej posiadaczy z opłaty za studia wyższe, a także o inne niuanse związane z kampanią rekrutacyjną.

Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi

– Prosiłam między innymi i, wydaje mi się, że prośba zostanie uwzględniona, żeby zwiększono liczbę stypendiów dla młodzieży pochodzenia polskiego w ramach programów, realizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, a także o zwiększenie wysokości stypendiów dla polskiej młodzieży z Kresów – powiedziała portalowi Znadniemna.pl Andżelika Borys. Dodała także, że MEN RP z własnej inicjatywy wystosował pismo do rektorów uczelni wyższych, żeby od kandydatów na studia nieodpłatne przyjmowano dokumenty bez okazania Karty Polaka, którą ci kandydaci dostarczą w późniejszym terminie.

W trakcie rzeczowej i szczerej rozmowy prezes Borys z dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN RP Moniką Poboży udało się nakreślić najważniejsze problemy, jakie podczas najbliższej kampanii rekrutacyjnej napotka polska młodzież z Białorusi.

W streszczeniu problematyki oświatowej prezes ZPB pomagali kierownicy działających przy Związku Polaków ośrodków nauczania języka polskiego: Danuta Karpowicz z Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie, Łarysa Krywonosowa z Polskiej Szkoły Społecznej im. Edwarda Woyniłłowicza przy ZPB w Mińsku oraz Eleonora Raczkowska-Jarmolicz ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach.

Dyrektor Monika Poboży, dziękując swoim rozmówczyniom za wyjaśnienie problematyki, będącej tematem spotkania, zadeklarowała, iż MEN RP dokona wszystkich starań, aby procedura rekrutacji na studia wyższe w Polsce dla młodych Polaków z Białorusi była klarowna i zrozumiała, a jej atmosfera – zachęcająca i przyjazna.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content