HomeOświataSpotkanie Pierwszej Damy z nauczycielami kierowanymi do pracy w środowiskach polonijnych i polskich na Wschodzie

Spotkanie Pierwszej Damy z nauczycielami kierowanymi do pracy w środowiskach polonijnych i polskich na Wschodzie

Praca nauczycieli języka polskiego wśród Polonii i Polaków za granicą w dobie pandemii COVID-19 była głównym tematem dzisiejszej wideokonferencji Pierwszej Damy z pedagogami pracującymi na Wschodzie w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą.

O pracy dydaktycznej w kręgach wielokulturowych i międzypokoleniowych opowiadali dziś nauczyciele z Ukrainy, Turcji, Uzbekistanu, Gruzji i Kazachstanu. Spotkanie poprowadzili dyrektor ORPEG Anna Radecka i Sekretarz Stanu w KPRP Adam Kwiatkowski.

Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda i Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Już od ponad 30 lat nauczyciele wspomagają nauczanie języka polskiego poza granicami Polski, w najodleglejszych zakątkach światach – m.in. na Syberii, w Kazachstanie, w Uzbekistanie, w Argentynie, a od niedawna także w Brazylii. Jak przekonywała pani dyrektor, misją nauczycieli jest nie tylko krzewienie polskości i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, ale także uczenie polskości tam, gdzie o nią trzeba było walczyć – nauczyciele są kierowani bowiem także na historyczne obszary masowych zsyłek Polaków. – Jesteście Państwo najlepszymi ambasadorami Polski, bardzo serdecznie za to Państwu dziękuję – podkreślała Pierwsza Dama.

Podczas dzisiejszej wideokonferencji pedagodzy opowiadali o konieczności przystosowania się do metod zdalnej edukacji, wyzwaniu jakim są lekcje online w różnych grupach wiekowych, ale także o projektach kontynuowanych mimo pandemii – poszukiwaniu społecznych i kulturowych śladów polskości, dbaniu o miejsca pamięci – oraz inicjatywach, które powstały już w czasie COVID-19, dostosowanych do nowej rzeczywistości – jak międzynarodowe jasełka online czy wirtualne spotkania z pisarzami. Podkreślano także rosnące zainteresowanie językiem polskim wśród obcokrajowców. W spotkaniu uczestniczyli również m.in. nauczyciele z Białorusi, Łotwy i Armenii.

– Jako nauczycielka wiem – i Państwo doskonale to wiedzą – jak ważna jest ciągłość nauczania – każda przerwa powoduje, że po powrocie trzeba powtarzać przerobiony materiał – mówiła Pierwsza Dama, dziękując nauczycielom, że sprostali wyzwaniom, jakie przyniosła rzeczywistość pandemiczna. – Gratuluję Państwu niezwykłej kreatywności. Praca nauczyciela polonijnego jest trudna, bo to nie jest proste, by zachęcić uczniów, którzy uczą się w szkołach danego kraju, by poświęcali czas na dodatkową naukę; lekcje online wymagają jeszcze większej atrakcyjności – podkreślała Małżonka Prezydenta i dodała: Dziękuję, że oprócz nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury, tradycji polskiej, realizują Państwo tak niezwykle dużo różnych projektów.

W czasie rozmowy wspomniano zasłużonego nauczyciela języka polskiego delegowanego przez ORPEG do Kazachstanu (Kokczetaw), zmarłego tam w listopadzie 2020 roku, śp. Marka Janusza Olczaka, którego w uznaniu zasług Prezydent RP Andrzej Duda uhonorował Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Było to kolejne spotkanie polskich nauczycieli polonijnych z Pierwszą Damą – W czerwcu 2019 roku nauczyciele skierowanymi przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do pracy dydaktycznej wśród Polaków i Polonii gościli w Pałacu Prezydenckim. Pani Prezydentowa odwiedzała także polskie i polonijne placówki m.in. w Atenach, Kazachstanie, na Ukrainie oraz na Łotwie.

ORPEG prowadzi 68 Szkół Polskich oraz Zespół Szkół w Atenach przy placówkach dyplomatycznych RP, w 36 krajach świata na 4 kontynentach. Placówki prowadzą nauczanie uzupełniające w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce. Misją organizacji jest przede wszystkim kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju poprzez nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim, ułatwianie im ewentualnego powrotu do polskiego systemu edukacji oraz metodyczne i merytoryczne wspomaganie nauczycieli uczących języka polskiego. W strukturze ORPEG funkcjonuje Polonijne Centrum Nauczycielskie (PCN), które udziela wsparcia metodycznego nauczycielom pracującym za granicą. PCN prowadzi szkolenia stacjonarne oraz kursy on-line i przygotowuje materiały metodyczne.

Znadniemna.pl za prezydent.pl/Fot.: Grzegorz Jakubowski/KPRP

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content