HomeKonkursy i ogłoszeniaStypendia dla środowiska akademickiego z Białorusi

Stypendia dla środowiska akademickiego z Białorusi

Wraz z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk warszawski Niemiecki Instytut Historyczny umożliwia naukowcom z Białorusi pobyt badawczy w Warszawie.

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Niemiecki Instytut Historyczny w  Warszawie pogłębiają współpracę i od 1 lutego 2021 roku w ukierunkowany sposób wspierają naukowców białoruskich. Osoby te mają uzyskać możliwość realizowania projektów badawczych w Warszawie i szerokiego wykorzystywania przy tej okazji infrastruktury obu partnerów współpracy.

Na rok 2021 przyznano sześć stypendiów:

Dr Irena Ławrowska wykorzysta sześciomiesięczne stypendium badawcze do kontynuacji swojego projektu rekonstrukcji socjotopografii Brześcia Litewskiego w epoce wczesnonowożytnej. Integracją i suwerennością w relacjach między Wielkim Księstwem Litewskim a Królestwem Polskim w latach 1385–1569 zajmie się dr Wasil Waronin w ramach swojego stypendium postdoktorskiego. Sejmiki województwa nowogródzkiego w latach 1565–1632 są przedmiotem badań Andreja Radamana, który spędzi w Warszawie jedenaście miesięcy. Uładzimir Szypiła prowadzi badania na temat pozycji kleru i wiernych i przyjrzy się unickiej diecezji połockiej w przededniu podziału Kościoła unickiego w 1839 roku. Weranika Lebedz kontynuuje w ramach swojego stypendium naukowego dociekania na temat dziejów badań archeologicznych na zachodniej Białorusi w okresie międzywojennym 1921–1939, a dr Jauhen Malikau wykorzysta pobyt w Polsce do pracy nad swoim projektem pod tytułem „Drewniana ornamentyka tradycyjnej architektury jako klucz do zrozumienia specyfiki artystycznej narodów środkowo- i wschodnioeuropejskich”.

Fundacja im. Maxa Webera – Niemieckie Instytuty Humanistyczne za Granicą wspiera badania skupiające się na naukach historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturoznawstwie w wybranych krajach, a zarazem wzajemne zrozumienie. Obecnie utrzymuje na całym świecie dziesięć instytutów, a także inne grupy badawcze i biura. Dzięki swojej infrastrukturze Fundacja zapewnia doskonałe warunki do badań w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, realizowanych w bezpośredniej styczności z przedmiotami badań oraz poprzez wymianę rozmaitych perspektyw i sposobów podejścia.

Zadaniem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie – z filiami w Pradze i Wilnie – jest prowadzenie badań naukowych nad historią Polski i stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim i międzynarodowym. Na tym polu tematycznym Instytut prowadzi innowacyjne badania podstawowe, poświęcone polskiej historii w jej odniesieniach europejskich oraz dziejom relacji polsko-niemieckich w ich pełnym zakresie chronologicznym i tematycznym. W konkretnej praktyce badawczej odbywa się to w formie wzorcowych badań projektowych.

Więcej informacji i kontakt:

Kinga Wołoszyn-Kowanda

Referentka ds. public relations

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Aleje Ujazdowskie 39, 00-540 Warszawa / Polska

Tel.: +48 22 525 83 22

E-mail: [email protected]

 Znadniemna.pl za Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content