HomeKonkursy i ogłoszeniaKonkurs Poetycki „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

Konkurs Poetycki „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku już po raz czwarty serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz dzieci i młodzież, w szczególności pochodzenia polskiego, mieszkającą poza granicami kraju do udziału w konkursie poetyckim „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”.

Konkurs organizowany jest przez Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Białymstoku przy wsparciu Delegatury IPN w Olsztynie. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok i Ośrodek Telewizji Polskiej w Białymstoku.

Wzorem lat ubiegłych chcielibyśmy, aby konkurs przebiegał w duchu kilkuletniego programu obchodów związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.

Konkurs jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć o losach wielu pokoleń Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918 – 1989. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie w języku polskim własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 – 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego.

Dodatkowo do wiersza należy dołączyć autorski komentarz odnoszący się do materiału źródłowego (np. fotografii, dokumentu, wspomnienia, listu), który stał się inspiracją do powstania utworu. Źródła historyczne mogą pochodzić z domowych zbiorów, archiwów, ogólnodostępnej literatury lub portali internetowych. Zachęcamy w szczególności do korzystania z dokumentów opublikowanych na portalach tematycznych Instytutu Pamięci Narodowej.

Celem konkursu jest kształtowanie wśród młodych ludzi świadomych postaw obywatelskich, przywiązania do historii, tradycji narodowych, języka ojczystego oraz budowanie tożsamości narodowej
i regionalnej, a także propagowanie wartości patriotycznych.

Laureaci konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Przypominamy również, że w 2019 r. najciekawsze wiersze zostały opublikowane w wydawnictwie Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży. Antologia wierszy konkursowych, pod red. Jolanty Brzozowskiej i Urszuli Gierasimiuk, które jest pokłosiem dwóch edycji organizowanych w latach 2018-2019. W tym roku również planujemy wydanie tomiku pokonkursowego!

W tym roku prace oceniane będą w dwóch grupach konkursowych i trzech kategoriach:

  • Grupa I: uczniowie z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego:
  1. kategoria I: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
  2. kategoria II: uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych
  3. kategoria III: uczniowie szkół ponadpodstawowych.
  • Grupa II: uczniowie mieszkający poza granicami kraju:
  1. kategoria I: grupa wiekowa 10-12 lat
  2. kategoria II: grupa wiekowa 13-15 lat
  3. kategoria III: grupa wiekowa 16-19 lat.

Na prace konkursowe czekamy do dnia 17 marca 2021 r.

Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni podczas gali finałowej, która odbędzie się w czerwcu 2020 r. Informacja o dokładnym terminie gali finałowej zostanie umieszczona na stronach internetowych Organizatora. Osoby zakwalifikowane do etapu finałowego zostaną umieszczone na stronie internetowej do dnia 7 maja 2021 r.

Prosimy zapoznać się z załączonym regulaminem konkursu!

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kontakt ze strony Organizatora:

Uczestnicy konkursu z terenu województwa podlaskiego oraz mieszkający poza granicami kraju:

  • Jolanta Brzozowska (Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku) [email protected] tel. 85 664 57 45
  • Patrycja Leszczyńska (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku) leszczynska @ipn.gov.pl tel. 85 664 57 71

Znadniemna.pl za bialystok.ipn.gov.pl

 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content