HomeSpołeczeństwoRada Naczelna ZPB przeniosła X Zjazd organizacji na późniejszy termin

Rada Naczelna ZPB przeniosła X Zjazd organizacji na późniejszy termin

Rada Naczelna Związku Polaków na Białorusi na posiedzeniu w dniu 8 listopada unieważniła swoją poprzednią decyzję o przeprowadzeniu X Zjazdu ZPB w dniu 5 grudnia.

Radni stwierdzili, że notowana obecnie na Białorusi intensywność zachorowań na koronawirusa sprawia, iż przeprowadzenie forum związkowego na tle niesprzyjającej sytuacji epidemicznej byłoby zbyt ryzykowne dla delegatów Zjazdu, zwłaszcza, że spora liczba działaczy ZPB, którzy zostali bądź zostaną wyłonieni na delegatów należy do grupy wiekowej, szczególnie narażonej na zakażenie wirusem i na przebieg choroby w ciężkiej formie.

Oto tekst Oświadczenia Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi ws. ustalania nowego terminu X Zjazdu ZPB:

OŚWIADCZENIE
Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi

Rada Naczelna Związku Polaków na Białorusi na swoim posiedzeniu w dniu 8 listopada 2020 roku po zapoznaniu się z dynamiką rozwoju na Białorusi sytuacji epidemicznej, związanej z wzrostem zachorowań na Covid-19, postanowiła odwołać swoją decyzję z dnia 8 sierpnia 2020 roku, na mocy której termin X Zjazdu Związku Polaków na Białorusi został wyznaczony na 5 grudnia 2020 roku.

W opinii radnych sytuacja epidemiczna na Białorusi jest skrajnie niesprzyjająca organizacji zgromadzeń z udziałem dużej liczby ludzi i może grozić uczestnikom tychże zgromadzeń ryzykiem zakażenia koronawirusem, powodującym chorobę Covid-19, przebiegającą, zwłaszcza u osób starszych, w niezwykle ciężkiej formie, grożącą poważnymi powikłaniami w organizmie chorego, a nawet śmiercią. Uwzględniając to, że pokaźny odsetek działaczy ZPB, tradycyjnie wyłanianych delegatami na Zjazdy organizacji, należy do grupy wiekowej, szczególnie narażonej na zakażenie koronawirusem, radni stwierdzili, że przeprowadzenie X Zjazdu ZPB we wcześniej wyznaczonym przez Radę Naczelną terminie niesie zagrożenie zdrowiu oraz życiu delegatów, których funkcjonowanie na rzecz polskiej społeczności jest większą wartością i priorytetem dla Związku Polaków na Białorusi, niż przestrzeganie formalności, dotyczących trzymania się terminów przeprowadzenia i organizacji X Zjazdu ZPB.

W związku z powyższym Rada Naczelna ZPB postanowiła:

W ciągu trzech najbliższych miesięcy, czyli do dnia 9 lutego, zebrać się ponownie i w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej na Białorusi wyznaczyć nowy termin przeprowadzenia X Zjazdu Związku Polaków na Białorusi.

Tekst niniejszego Postanowienia Rady Naczelnej ZPB poparli jednogłośnie, przy stwierdzonym prawomocnym kworum w liczbie 21 osób, wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady.

Poza omówieniem kluczowej kwestii posiedzenia Rady Naczelnej ZPB, radni omówili bieżącą działalność organizacji.

Sprawozdanie z działalności wygłosiła prezes ZPB Andżelika Borys. Głównym tematem jej wystąpienia była sytuacja w dziedzinie edukacji polskiej na Białorusi, której rozwój jest priorytetowym kierunkiem działalności ZPB. Według Andżeliki Borys, mimo niesprzyjającej sytuacji epidemicznej i społeczno-politycznej na Białorusi ZPB wciąż pozostaje organizacją, która wspiera większość działających na Białorusi w sektorze społecznym ośrodków nauczania języka polskiego – 116 ośrodków w całym kraju. Aktywność ZPB w dziedzinie promocji i rozwoju ośrodków nauczania języka polskiego sprawiły, że w nowym roku szkolnym liczba uczniów w niepaństwowym sektorze nauczania języka polskiego znacznie przekroczyła 14 tysięcy i zwiększyła się o ponad tysiąc uczniów.

– Na tle innych krajów, gdzie zauważalna jest tendencja spadkowa w dziedzinie nauczania języka polskiego, my na Białorusi notujemy konsekwentny wzrost zainteresowania naszym ojczystym językiem – oświadczyła prezes ZPB.

Prezes ZPB Andżelika Borys

Jej zdaniem tworzenie przy oddziałach ZPB ośrodków nauczania języka polskiego sprzyja rozwojowi tych oddziałów, a szkoły społeczne integrują wokół siebie miejscową społeczność polską. – Dowodem na to, że prowadzenie przez oddział szkoły społecznej staje się bodźcem do zwiększenia aktywności lokalnych polskich środowisk są: Grodno, Brześć, Mińsk, Baranowicze, Lida, Wołkowysk, Werenowo i wiele innych miejscowości. Założenie szkoły najczęściej powoduje, że przy niej powstaje jakiś zespół artystyczny, kółka zainteresowań, których działalność owocuje oddolnymi inicjatywami, których rozwój wspieramy jako Zarząd Główny ZPB – tłumaczyła Andżelika Borys.

Oprócz prezes ZPB referaty wygłosili także: wiceprezes ZPB ds. Kultury Renata Dziemiańczuk, wiceprezes ZPB Marek Zaniewski, a także prezes Oddziału ZPB w Mińsku Helena Marczukiewicz, reprezentująca struktury ZPB, działające w mińskim okręgu konsularnym oraz Alina Jaroszewicz, prezes Brzeskiego Obwodowego Oddziału ZPB.

Przemawia Renata Dziemiańczuk, wiceprezes ZPB ds. Kultury

Wiceprezes ZPB Marek Zaniewski

Helena Marczukiewicz, prezes Oddziału ZPB w Mińsku

Alina Jaroszewicz, prezes Brzeskiego Obwodowego Oddziału ZPB

Tradycyjne odśpiewanie „Roty” na zakończenie posiedzenia Rady Naczelnej ZPB

Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Jesteście wspaniali

Skomentuj

Skip to content