HomeSpołeczeństwoRuszyła zbiórka publiczna na film o obronie Grodna w 1939 roku!

Ruszyła zbiórka publiczna na film o obronie Grodna w 1939 roku!

Szanowni czytelnicy, warszawska Fundacja Joachima Lelewela, którą wspieramy w projekcie kręcenia filmu o obronie Grodna przed Armią Czerwoną we wrześniu 1939 roku, na stronie Klubu Przyjaciół Filmu GRODNO1939 rozpoczęła na portalu crowdfundingowym polakpotrafi.pl zbieranie środków na film.

Baner_Obrona_Grodna

Tą drogą koledzy chcą uzbierać 15 tys. złotych na produkcję filmu.

Mechanizm wpłacania darowizn na film jest dokładnie opisany na portalu polakpotrafi.pl.

Organizatorzy zbiórki informują, że każdy wpłacający, w zależności od kwoty (w tym przypadku od 20 do 1000 złotych, choć można i więcej), może liczyć na nagrodę. Oczywiście symboliczną, ci wpłacający najmniej – na podziękowanie, ci dający więcej – nawet na płytkę z filmem, zaproszenie na plan, na premierę, czy udział w epizodzie. Ważna rzecz! Żeby dostać pieniądze na film ze zbiórki publicznej jej organizatorzy powinni uzbierać całą zaplanowaną kwotę, czyli 15 tysięcy złotych. Tak działa większość portali crowdfundingowych: jeśli wiesz, że na projekt potrzeba ci „x” złotych, to musisz mieć tyle, a nie mniej.

Jako partner Fundacji Joachima Lelewela Związek Polaków na Białorusi prowadzi własną zbiórkę środków na film o obronie Grodna wśród Polaków mieszkających na Białorusi. W tej chwili łączna kwota darowizn, uzbieranych ze skromnych oszczędności członków ZPB, przekracza 6 tysięcy złotych. Apelujemy zatem do naszych czytelników w Polsce i na świecie, aby wsparli niezwykle ważny dla Polaków na Białorusi projekt filmowy, ofiarując choćby symboliczną kwotę za pomocą portalu polakpotrafi.pl.

Zbiórka ta potrwa jeszcze przez 43 dni.

Znadniemna.pl/ klubprzyjaciolfilmugrodno1939.wordpress.com

Najnowsze komentarze

  • OTO DZIŚ DZIEŃ KRWI I CHAWAŁY – POWSTANIE WARSZAWSKIE„Wracam do Ciebie zawsze, Moja ty Historio,……………………………….. Tym się rf3żnisz, Historio Od baśni najrrcai, Że PRAWDĘ przekazujesz Zamiast czyichś racji………………………… Podpowiedz mi, Historio, Przywołaj z przeszłości, Bohaterf3w służących Ojczyźnie z miłości” Lech MakowskiTylko kilkanaście wyjątkowo skromnych zdań przypomnienia, gdyż w zasadzie każdy porządny Polak na pewno zna doskonale heroiczną walkę i gehennę Powstania Warszawskiego ! .. – 29 lipca 1944 roku radiostacja Związku Patriotf3w Polskich, realizująca wytyczne władz sowieckich, wzywała: „ Niewątpliwie Warszawa już dzisiaj słyszy grom artyleryjski toczącej się bitwy, ktf3ra w najbliższym czasie przyniesie Warszawie wyzwolenie […] Ale dla Warszawy godzina czynu nastała już dzisiaj. […] Warszawiacy do walki !” („Gazety Wojenne” nr 61 Kolportaż Warszawa Pro Press Sp. z o.o ul. Burakowska )- 31 lipca 1944 roku radzieckie radiostacje, rf3wnież i ta nadająca z Moskwy radiostacja Kościuszko, wielokrotnie zachęcają mieszkańcf3w Warszawy: „ Niech milionowa ludność Warszawy stanie się milionem żołnierzy, ktf3rzy przegonią niemieckich okupantf3w i wywalczą wolność”. („Gazety Wojenne nr 61)- Zapada decyzja ! „To były dni i godziny pełne napięcia. Ostatecznie „Bf3r” wydał rozkaz do powstania na podstawie informacji o zbliżających się do Pragi wojsk radzieckich” – („Gazety Wojenne” nr 61)- 1 lipca 1944 roku 1 sierpnia o godz. 17.00 jednostki Okręgu Warszawskiego AK oraz oddziały dyspozycyjne KG AK zaatakowały niemieckie obiekty we wszystkich dzielnicach okupowanej Warszawy. Położenie wyjściowe powstańcf3w było jednak niezwykle trudne.- Niemcy w pośpiechu ściągają z Poznania do Warszawy oddziały bezpieczeństwa i policji, a nawet jednostki straży pożarnej. Polecenie wymarszu otrzymują też „obce narodowo” jednostki SS, w tym głf3wnie złożona z Rosjan brygada Mieczysława Kamińskiego oraz grupa Oskara Dirlewangera, w ktf3rej skład wchodzą też Niemcy.- Już w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego dochodzi do masowych okrutnych rzezi ludności cywilnej na Woli i na Ochocie. Na samej tylko Woli zamordowano sadystycznie i z premedytacją 50.O00 bezbronnej ludności, w tym kobiety i malutkie dzieci, starcf3w i chorych ludzi……….- „Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać jeńcf3w. Warszawa ma być zrf3wnana z ziemią i w ten sposf3b ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy” – Heinrich Himmler (rozkaz z dnia 1 sierpnia 1944r.)- „Wcześniej czy pf3źniej prawda o garstce przestępcf3w, ktf3rzy wszczęli awanturę warszawską w celu uchwycenia władzy, stanie się wszystkim zanana. Wykorzystali oni ufność warszawian, rzuciwszy wielu niemal bezbronnych ludzi przeciwko niemieckim armatom, czołgom i lotnictwu” – Jf3zef Stalin (Telegram z dnia 22 sierpnia 1944r.)- Rf3wnież Wehramacht „ponosi winę za śmierć zabitych w czasie powstania około 150 tysięcy cywili”. (Gazeta Wyborcza – 31 lipca -1 sierpnia 1999).- Dowf3dca grupy armii „Środek” gen. Model i szef sztabu generalnego gen. Guderian wyrażają opinię, że „należy puścić z dymem buntownicze miasto”. („Gazety Wojenne” nr 66)- 5 sierpnia – „żołnierzy RONA pociągają jedynie kosztowności, zegarki, złoto a Niemcy chwytają odzież, bieliznę, palta,, walizy itd. („Gazety Wojenne nr 66)- Prowadzony ostrzał przez niemieckie samoloty nurkujące i czołgowy oraz bombardowanie miasta przez ciężką artylerię masakrują zarf3wno Powstańcf3w jak i ludność cywilną.- Mimo, że do 9 Armii niemieckiej docierały drogą nasłuchu radiowego oraz przynoszone przez specjalnych kurierf3w wiadomości o masakrze i mordowaniu ludności cywilnej, to dowf3dztwo nie podjęło żadnej akcji, ktf3ra tym zbrodniom mogłaby zapobiec. („Gazeta Wyborcza” – 31 lipca – 1 sierpnia 1999).- Dowf3dztwo Podziemnego Państwa Polskiego wysyła zwięzłe depesze do wszystkich błagając o pomoc – do „rządf3w alianckich, głf3wnie do Anglii i Ameryki, do parlamentf3w, do wodzf3w Churchilla, Roosevelta, do prezydentf3w miast (New York, Londyn) itp. słowem wszędzie” …….[…]…. Ta izolacja powstania i powszechna frazeologia rządf3w alianckich, i z nimi rządu sowieckiego – rychłej pomocy – prowadziła do jednego wniosku, że Polska, tak jak w roku 1939, tak i w roku 1944 nie może liczyć na nikogo, tylko na siebie”. Koniec cytatu. (Kazimierz Pużak „Wspomnienia 1939-1945, Gdańsk, 1090, s.68).- „Telegramy od delegata Rządu i komendanta Armii Krajowej były coraz ostrzejsze w tonie i świadczyły o tym, że sytuacja walczących w Warszawie staje się coraz tragiczniejsza. Telegramy te wskazywały, ze wojska radzieckie , stojąc niedaleko, na wschf3d od Warszawy, zachowały zupełną bierność „…… („Gazety Wojenne nr 61)- Po wyprowadzeniu z Warszawy żołnierzy Polski Walczącej i wypędzeniu cywilf3w, miasto – kwartały ruin – pozostały całkowicie wyludnione. Pf3źniej saperzy niemieccy dom po domu podpalali i wyburzali…”wcześniej domy były plądrowane przez Niemcf3w…[…]Jak zaświadczał pedantycznie dowf3dca SS i policji SS – Brigadenfuhrer Paup Otto Geibl, 5 grudnia 1944r. do dyspozycji Reichsfuhrera SS Himmlera przekazano zrabowane w Warszawie: „kożuchy do sań, 4 akordeony,3 suwaki logarytmiczne, jeden większy i 6 małych przybornikf3w kreślarskich, skrzypce”, wreszcie „ 3 małe walizki pełne znaczkf3w pocztowych”. Przygotowano wysyłkę następnych „prezentf3w, na ktf3re miały się złożyć „większe zbiory znaczkf3w, większe ilości złotych zegarkf3w i monet”. „Gazety Wojenne nr 66 s. 1320)- To czego nie zagrabiono było palone – obrazy, cenne meble, gromadzone od pokoleń księgozbiory, itd., itd., itd……….(„Gazety Wojenne nr 66, s. 1320 )I już na zakończenie.W Powstaniu Warszawskim wziął też udział mieszkaniec Zagf3rza – Zygmunt Joachim Hempel (więcej patrz: www. wobiektywie 2008.republika pl – felieton: „Czy pamięta o Nich Sosnowiec cz. 7Serdecznie pozdrawiam.

Skomentuj

Skip to content