HomeHistoriaPorządki jesienne przed Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami w oddziałach ZPB (ZDJĘCIA)

Porządki jesienne przed Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami w oddziałach ZPB (ZDJĘCIA)

Już za kilka dni wyruszymy na groby naszych bliskich, aby zgodnie z tradycją wspominać ich i modlić się o wieczne odpoczywanie dla nich. Na terenie Białorusi jest jednak masa grobów polskich, żołnierskich i innych, nad którymi opieki nie mogą sprawować mieszkający w Polsce, bądź poza jej granicami potomkowie zmarłych. Tradycyjnie przed Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami polskie nekropolie i pojedyncze groby rodaków na Białorusi mają pod pieczą, sprzątają, remontują i odnawiają członkowie oddziałów terenowych Związku Polaków na Białorusi.

Do 1 listopada zostało jeszcze kilka dni, ale niektóre oddziały ZPB już opublikowały dowody swojej aktywności w zakresie dbania o polskie miejsca narodowe na terenach im podległych.

Oddział ZPB w Lidzie – sprzątanie w Żyrmunach, Krupowie, Feliksowie i inne

Oddział ZPB w Lidzie to jedna z największych i najprężniej działających struktur Związku Polaków. Pod kierownictwem niestrudzonej prezes Oddziału Ireny Biernackiej, jej koledzy jeszcze w połowie października zorganizowali wyjazd do pobliskiego Krupowa oraz na cmentarz w

Żyrmunach, aby posprzątać znajdujące się w tych miejscowościach polskie groby żołnierskie, w tym groby członków rodziny jednego z największych bohaterów II wojny światowej rtm. Witolda Pileckiego, które znajdują się na cmentarzu w Krupowie.

Członkowie ZPB z Lidy zdążyli już zrobić porządki także na zbiorowej mogile żołnierzy polskich, poległych w 1920 roku, w czasie wojny polsko bolszewickiej, obok wsi Feliksowo. Wysprzątali też mogiłę akowską przy kościele parafialnym w miejscowości Dudy.

Oddział ZPB w Wawiórce – kwatera żołnierzy AK

Oddział ZPB w Wawiórce od wielu lat opiekuje się jedną z najważniejszych nekropolii akowskich na Białorusi – kwaterą żołnierzy VII batalionu 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej, którzy polegli pod Jewłaszami w 1944 roku razem ze swoim legendarnym dowódcą Janem Piwnikiem „Ponurym”.

25 października członkowie Oddziału ZPB w Wawiórce wysprzątali kwaterę, doprowadzając jej stan do wzorowego.

Oddział ZPB w Dzierżyńsku – cmentarz katolicki w Wołczkiewiczach

Członkowie Oddziału ZPB w Dzierżyńsku wzięli pod swoją opiekę jedną z najbardziej zniszczonych nekropolii polskich w okolicy – cmentarz katolicki we wsi Wołczkiewicze. Z okazji nadchodzącego święta Wszystkich Świętych i Zaduszek jeszcze w pierwszej połowie października Polacy z Dzierżyńska uporządkowali kilka kolejnych grobów i sprzątali teren cmentarza w Wołczkiewiczach.

Oddział ZPB w Baranowiczach – stary cmentarz katolicki przy ul. Kujbyszewa

Na starym cmentarzy katolickim w Baranowiczach jest dużo grobów polskich i pomników upamiętniających ważne dla tego miasta postacie z okresu międzywojennego, wojennego i powojennego. Tymi grobami opiekuje się miejscowy oddział ZPB, który zorganizował akcję sprzątania na cmentarzu w dniu 24 października.

Brzeski Oddział Obwodowy ZPB i Oddział Miejski ZPB w Brześciu – cmentarz wojenny 1920 roku w Brześciu

Jedna z największych nekropolii wojennych z okresu wojny polsko-bolszewickiej na terenie Białorusi leży w brzeskiej miejskiej dzielnicy „Adamkowo”.

Cmentarz ten w 2019 roku został gruntownie odnowiony przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, a na co dzień opiekę nad nim sprawują Oddział Miejski ZPB w Brześciu oraz Polska Szkoła Społeczna im. I. Domeyki.

Miejscowi Polacy i młodzież polska zajmują się na cmentarzu koszeniem trawy, pieleniem nagrobków, podlewaniem trawnik, a minioną wiosną dosadzili na nekropolii 28 tuj, w miejsce skradzionych przez nieznanych sprawców.

 

Oddział ZPB w Smorgoniach – groby żołnierskie w Sołach, Iwaszkowcach, Więcławieniętach

Działacze ZPB w Smorgoniach słyną z pieczołowitej opieki nad rozsianymi w okolicy Smorgoń grobami żołnierzy AK, poległych w walkach zarówno z okupantem niemieckim, jak i sowieckim. Przed Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami wysprzątane zostały już groby żołnierskie w Sołach, Iwaszkowcach i Więcławieniętach. Według planu, ułożonego przez prezes ZPB w Smorgoniach Teresę Pietrową, dalsze prace porządkowe na cmentarzach polskich na ziemi smorgońskiej będą kontynuowane aż do 31 października.

Oddział ZPB w Głębokiem – cmentarz wojenny z 1920 roku

Odnowionym przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie cmentarzem z okresu wojny polsko-bolszewickiej w Głębokiem opiekuje się niedawno powstały w tej miejscowości Oddział ZPB.

Znadniemna.pl na podstawie inf. wł./facebook.com

Najnowsze komentarze

  • Jesteście Wspaniali,
    Dziękujemy , że dbacie i pamiętacie

Skomentuj

Skip to content