HomeOświataDzień Nauczyciela w „Batorówce” i w Wołkowysku

Dzień Nauczyciela w „Batorówce” i w Wołkowysku

14 października w Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele i uczniowie, a także goście – prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys i przedstawicielka Konsulatu Generalnego RP w Grodnie Joanna Szczęsna.

Danuta Karpowicz, dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie

W części oficjalnej uroczystości głos zabrała Danuta Karpowicz, dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie. Złożyła ona serdeczne życzenia gronu pedagogicznemu szkoły oraz podziękowała nauczycielom za ich codzienny trud na rzecz kształcenia i wychowywania młodego pokolenia.

Andżelika Borys, prezes ZPB

Prezes ZPB Andżelika Borys podziękowała pedagogom za pracę, zaangażowanie i poświęcenie się sprawie nauczania młodych Polaków Grodna ich języka ojczystego.

– Dzisiaj nauczyciele maja swoje święto. Jednak pedagodzy, podobnie jak wszystkie inne grupy zawodowe, znaleźli się w nowej pandemicznej rzeczywistości i dzisiaj bardzo dzielnie stawiają czoło wielu nowym wyzwaniom – zaznaczyła Andżelika Borys

Joanna Szczęsna z Konsulatu Generalnego RP w Grodnie

W imieniu Konsula Generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka list gratulacyjny do nauczycieli „Batorówki” odczytała przedstawicielka placówki Joanna Szczęsna. Dyplomata złożył nauczycielom serdeczne podziękowania za żmudną pracę na niwie szerzenia polskiego słowa wśród polskiej społeczności na Białorusi.

W części artystycznej spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas 8-9, którzy uczą się języka polskiego dopiero 2-3 rok, zaprezentowali program artystyczny wyreżyserowany przez Danutę Karpowicz i Swietłanę Cimoszko.

Wołkowysk

Obchody Dnia Edukacji Narodowej odbywały się także w innych placówkach oświatowych ZPB.

Członkowie Oddziału ZPB w Wołkowysku na czele z prezes Marią Tiszkowską oraz uczniowie Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Wołkowysku i harcerze 48. Wołkowyskiej Drużyny Harcerskiej „Szare Wilki” im. 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich nawiedzili groby wołkowyskich nauczycieli i przedstawicieli inteligencji polskiej Wołkowyska, poległych w 1943 roku z rąk okupantów niemieckich oraz nauczycieli, zasłużonych dla odrodzenia polskiej oświaty w Wołkowysku, zmarłych w latach późniejszych.

Uczestnicy obchodów zapalili znicze i odmówili modlitwę Anioł Pański na zbiorowej mogile przedstawicieli polskiej inteligencji Wołkowyska, zamordowanych 15 czerwca 1943 roku przez hitlerowskich oprawców w ramach zwalczania polskiego podziemia. Naziści zamordowali w tym miejscu ponad 130 polskich cywili.


Polacy Wołkowyska nawiedzili także grób śp. Aliny Jurewicz, polskiej nauczycielki – do 2009 roku wicedyrektor Polskiej Szkoły w Wołkowysku, która poświęciła życie odrodzeniu polskiej oświaty w swoim rodzinnym mieście i wychowała na polskich patriotów dziesiątki młodych mieszkańców Wołkowyska.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content