HomeSpołeczeństwoSzef NSZZ Solidarność Piotr Duda przybył na Białoruś

Szef NSZZ Solidarność Piotr Duda przybył na Białoruś

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda odbył już spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP w Mińsku.

Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda

Piotr Duda do Mińska poleciał na zaproszenie Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych. W Mińsku ma m.in. dojść do spotkania z liderem BKDZZ Aleksandrem Jaroszukiem.

Jak przyznał rzecznik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Marek Lewandowski podczas wizyty związkowcy planują rozmawiać o sytuacji na Białorusi, wymienić poglądy na temat wspólnych wyzwań w Europie i tych, przed którymi stoi białoruski narodowy ruch związkowy. Nie zabraknie również rozmów o demokracji, atakach na wolność zrzeszania się i międzynarodowych mechanizmach i narzędziach rozwiązywania tych problemów, wzmacnianiu białoruskich demokratycznych związków zawodowych, rozwoju edukacji związkowej oraz o wyzwaniach dotyczących problemów białoruskich pracowników

Związkowcy planują również rozmawiać na temat pomocy charytatywnej oraz wsparcia w ramach utworzonego przez Solidarność funduszu „Solidarność z Białorusią”.

 Znadniemna.pl za Tysol.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content