HomeSpołeczeństwoMinister Jan Dziedziczak żegna śp. red. Mirosława Rowickiego

Minister Jan Dziedziczak żegna śp. red. Mirosława Rowickiego

„Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. (…)

Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność.”

(1 Kor 15,51.53)

 

 Z głębokim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. Mirosława Rowickiego

założyciela, wydawcę i redaktora naczelnego „Kuriera Galicyjskiego”,

największej polskiej gazety na Ukrainie,

wieloletniego członka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,

założyciela koła SDP we Lwowie,

inicjatora wielu wydarzeń medialnych, naukowych i międzynarodowych,

wieloletniego działacza Solidarności,

odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W osobie Zmarłego żegnam człowieka niezwykle zasłużonego dla polskiej dyplomacji, zaangażowanego w budowanie mostów między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą,

niestrudzonego działacza na rzecz zbliżenia obu krajów.

 

Chylę czoła przed śp. Panem Mirosławem. 

Rodzinie, współpracownikom oraz wszystkim Rodakom

składam najgłębsze wyrazy współczucia.

 

Jan Dziedziczak

Sekretarz Stanu

Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content