HomeOświataDruga konferencja on-line nauczycieli i kierowników ośrodków nauczania przy ZPB

Druga konferencja on-line nauczycieli i kierowników ośrodków nauczania przy ZPB

Trzydzieści sześć uczestników ze wszystkich obwodów Białorusi wzięło udział w pracy drugiej konferencji on-line, zorganizowanej dla nauczycieli i kierowników ośrodków nauczania przy ZPB przez prezes organizacji Andżelikę Borys.

W konferencji wzięli udział nauczyciele ze wszystkich obwodów Białorusi

W ramach spotkania pedagodzy z Grodna, Brześcia, Mińska, Mohylewa, Baranowicz, Lidy, Mozyrza Borysowa, Mołodeczna i wielu innych miejscowości podzielili się informacjami o sytuacji z nauczaniem języka polskiego w reprezentowanych przez nich ośrodkach, a trzy nauczycielki zaprezentowały kolegom metody nauczania on-line, które stosują one podczas zdalnych zajęć ze swoimi uczniami.

Prezes ZPB Andżelika Borys prowadzi konferencję

Na początku spotkania jego uczestników powitał konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek. Dyplomata podziękował Związkowi Polaków na Białorusi i osobiście prezes Andżelice Borys za to, że społeczne ośrodki nauczania języka polskiego przy ZPB w odpowiednim momencie, kiedy pandemia koronawirusa dopiero się zaczynała na Białorusi, potrafiły zreorganizować proces nauczania i skorzystały z dobrodziejstwa Internetu, który pozwolił przenieść zajęcia w przestrzeń, eliminującą kontakt fizyczny, a więc przestrzeń bezpieczną pod względem epidemiczno-sanitarnym.

Uczestników konferencji przywitał konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek

Do konferencji, na zaproszenie Andżeliki Borys dołączyła wieloletnia partner ZPB w realizowaniu projektów edukacyjnych prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska. Nie ukrywając radości z powodu zobaczenia na ekranie monitora wielu znajomych twarzy Anna Kietlińska wyraziła podziw dla nauczycieli języka polskiego, pracujących w szkołach społecznych przy ZPB, za to, że nawet w warunkach pandemii nie stracili oni zapału do niesienia kagańca oświaty mieszkającym na Białorusi Polakom i sympatykom polskości.

Z Białegostoku w konferencji wzięła udział Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Podczas krótkich sprawozdań uczestników konferencji na temat sytuacji w ich ośrodkach nauczania wyjaśniło się, że wszystkie placówki korzystają w nauczaniu z Internetu. Dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej im Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie („Batorówki”) Danuta Karpowicz poinformowała, że zdalne nauczanie w żaden sposób nie wpłynęło na liczbę uczniów, uczących się w prowadzonej przez nią szkole. – Zajęcia odbywają się systematycznie w każdej klasie od podstawowych po maturalne i ze wszystkich przedmiotów – podkreśliła dyrektor „Batorówki”. Podobnie wygląda sytuacja w innych dużych ośrodkach oświatowych, co potwierdziły: Eleonora Raczkowska-Jarmolicz, dyrektor najstarszej na Białorusi polskiej placówki edukacyjnej – Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach, a także Anna Godunowa, kierująca Polską Szkołą Społeczną im. Ignacego Domeyki w Brześciu.

Po wymianie informacjami o sytuacji w poszczególnych ośrodkach nauczania przyszła pora na część metodyczną konferencji, którą zainaugurowała prezentacja lekcji on-line, poświęconej Dniu Matki w wykonaniu Julii Szmigiro ze Słonimia.

Fragment prezentacji autorstwa Julii Szmigiro ze Słonimia

Swoją metodyką nauczania języka polskiego przez Internet podzieliła się z kolegami nauczycielka z Mozyrza Julia Połujan.

Cenne informacje na temat korzystania z programów edukacyjnych oraz materiałów metodycznych, dostosowanych do nauczania on-line i rozmieszczonych na polskich portalach edukacyjnych, udostępniła uczestnikom konferencje nauczycielka z Mohylewa Anastazja Hakiri.

Ogółem II konferencja on-line z udziałem nauczycieli i kierowników ośrodków nauczania przy ZPB potrwała blisko półtorej godziny. Żegnając uczestników on-line spotkania prezes ZPB Andżelika Borys zapowiedziała, że kolejną III konferencję metodyczną dla nauczycieli i kierowników ośrodków nauczania przy ZPB zorganizuje w czerwcu.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content