HomeOświataII etap IV Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą „W drodze do Niepodległości”

II etap IV Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą „W drodze do Niepodległości”

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w trybie on-line, za pomocą komunikatora internetowego, realizowany jest II etap IV Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą. W miniony piątek, 24 kwietnia w godzinach popołudniowych do egzaminu przystąpiło m.in. dwoje uczniów z Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie – Agnieszka Komincz i Dymitr Sieliło.

Screenshot ekranu komputera z członkami Komisji egzaminacyjnej II etapu IV Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą

Uczniowie „Batorówki” przedstawili prezentacje o wybranych postaciach zasłużonych dla kultury polskiej oraz odpowiadali na pytania z historii Polski i ze znajomości wybranych lektur. Egzamin przeprowadzała komisja, w skład której wchodzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i prezes Fundacji Wolność i Demokracja – Robert Czyżewski. Tego samego dnia komisja egzaminowała także pozostałych uczestników Olimpiady z Białorusi, uczniów Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Mińsku i „Strihińskiej średniej szkoły” z agromiasteczka Strihiń (obwód brzeski).

Screenshot ekranu komputera z uczennicą „Batorówki” Agnieszką Komincz (u góry po lewej)

Screenshot ekranu komputera z uczniem „Batorówki” Dymitrem Sieliło (u góry po lewej)

W II etapie Olimpiady uczestniczy 90 uczniów z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Francji i Grecji. Egzaminy w normalnej formie udało się przeprowadzić jedynie w Niemczech, Austrii i na Litwie. W pozostałych krajach, w związku z pandemią, rywalizacja prowadzona jest zdalnie. W ubiegłym tygodniu dwie komisje: z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna, sprawdziły wiedzę młodzieży z Grecji, Ukrainy i Białorusi. Lista uczniów zakwalifikowanych do finału IV Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą „W drodze do Niepodległości” zostanie ogłoszona po zakończeniu egzaminów on-line w pozostałych polskich placówkach oświatowych.

Nagrodą główną dla laureatów Olimpiady Historii Polski są studia w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Opolskim oraz Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dla wszystkich uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce – na co liczą organizatorzy Olimpiady, mając nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna ulegnie normalizacji…

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowaną przez Fundację Wolność i Demokracja. W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą członkowie PTH oraz przedstawiciele Fundacji. Partnerami Olimpiady są: Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy wsparciu placówek MSZ i IPN.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content