HomeSpołeczeństwoZmiany w organizacji pracy polskich Placówek na Białorusi oraz informacje dla Polaków wracających do kraju tranzytem przez Białoruś

Zmiany w organizacji pracy polskich Placówek na Białorusi oraz informacje dla Polaków wracających do kraju tranzytem przez Białoruś

Informujemy, że od dnia 17 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku, Konsulat Generalny w Brześciu oraz Konsulat Generalny w Grodnie zmieniają zasady przyjęć interesantów w niektórych obszarach pracy urzędu.

1.W sprawach obywatelskich, prawnych placówki konsularne przyjmują wyłącznie w sytuacjach nagłych wymagających interwencji lub pomocy konsula.

2. Placówki zawieszają też przyjmowanie wniosków o wydanie wizy oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie zarówno w urzędzie konsularnym, jak i w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych w Mińskim, Brzeskim i Grodzieńskim Okręgu Konsularnym. Wyjątek stanowią sytuacje losowe.

3. Zawieszone zostają przyjęcia osób wnioskujących o wydanie Karty Polaka (bardziej szczegółowe info dotyczące KP w Mińskim Okręgu Konsularnym w dziale Aktualności)

Numery telefonów konsulów dyżurnych:

Konsul dyżurny w WK Ambasady RP w Mińsku: + 375 29 670 33 74

Konsul dyżurny w KG RP w Brześciu: +375 29 200 94 00

Konsul dyżurny w KG RP w Grodnie: +375 33 311 77 70

Jeżeli nie masz żadnej możliwości powrotu do Polski, wyślij nam email na adres [email protected] Podaj swoje dane osobowe, miejsce, w którym przebywasz i opisz krótko swoją sytuację.

Wszyscy obywatele polscy znajdujący się aktualnie za granicą są uprawnieni do wjazdu na terytorium kraju. Każdy obywatel wracający do Polski musi liczyć się z obowiązkiem odbycia 14-dniowej kwarantanny. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny do 30 tys. zł.

Ulotka dot. kwarantanny i zasad jej odbywania – do pobrania niżej.

W Republice Białorusi na przejściach granicznych oraz na lotnisku przeprowadzany jest pomiar temperatury ciała osoby wjeżdżającej na terytorium Białorusi. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała, podróżujący odwożony jest do szpitalu w celu dalszej obserwacji.

W przypadku gdy obywatel polski przyleciał do Mińska i przebywa w ramach ruchu bezwizowego lub przyleciał z Federacji Rosyjskiej i nie może kontynuować podroży do Polski drogą powietrzną ze względu na odwołane loty, istnieje możliwość przekroczenia granicy białorusko – polskiej drogą lądową. Aby być do tego uprawnionym należy udać się do oddziału ds. obywatelstwa i migracji znajdującego się na Lotnisku Narodowym Mińsk lub innego właściwego ze względu na miejsce pobytu i złożyć wniosek o wydanie wizy wyjazdowej (opłata za wydanie wizy wyjazdowej wynosi 2 stawki bazowe tj. 54,00 BYN, opłata za wydanie wizy w dniu złożenia wniosku wynosi 3 stawki bazowe tj. 81,00 BYN). Okres przebywania cudzoziemców posiadających wizy wyjazdowe, którzy nie mogą opuścić terytorium Republiki Białorusi ze względu na odwołane loty lub zamknięte granice lądowe, został wydłużony o 90 dni w stosunku do daty ważności wizy.

Brak wizy wyjazdowej może spowodować nałożenie kary grzywny przez organy białoruskie i wiązać się z problemami przy przekraczaniu granicy białorusko-polskiej drogą lądową.

Od 15.03.2020 r. do Polski można wjechać z Białorusi trzema przejściami drogowymi osobowymi:

Kuźnica Białostocka – Bruzgi (obwód grodzieński) Bobrowniki – Bierestowica (obwód grodzieński) Terespol – Brześć (obwód brzeski)

Materiały do pobrania

Informacja ws. kwarantanny dla osób powracających do Polski

Regulamin domowej kwarantanny

Znadniemna.pl za gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content