HomeOświataWażny komunikat w sprawie wypłat stypendiów w programach studenckich i wymiany osobowej

Ważny komunikat w sprawie wypłat stypendiów w programach studenckich i wymiany osobowej

Odpowiadając na potrzeby stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zmieniamy zapisy zawieszające wypłatę stypendiów. Stypendia będą wypłacane także stypendystom kontynuującym naukę online.

Zmiany podyktowane są sytuacją epidemiczną na świecie, w wyniku której część stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) wyjechało do swych rodzinnych krajów. NAWA, chcąc zapewnić ciągłość wypłat stypendiów, wprowadza zmianę w zapisach zawieszających ich wypłatę osobom, które przebywają jednorazowo poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 30 dni. Stypendystów NAWA, którzy będą kontynuowali kształcenie na zasadach określonych przez uczelnię, w tym kształcenie online, zapisy te nie będą dotyczyły, a stypendia będą wypłacane na dotychczasowych zasadach.

Dotyczy to stypendystów programów stypendialnych:

  • Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa,
  • Programu stypendialnego im. Stefana Banacha,
  • Programu stypendialnego im. Ignacego Łukasiewicza,
  • Programu stypendialnego Poland My First Choice,
  • Programu stypendialnego POLONISTA.

Także w przypadku Programu wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa, nie będą miały zastosowania zapisy zawieszające wypłatę stypendium lub obniżające jego wysokość osobom, które przebywają poza ośrodkiem goszczącym dłużej niż 15 dni w danym miesiącu, jeżeli osoby te będą kontynuowały kształcenie na zasadach określonych przez uczelnię.

Zasada to stosowana jest w okresie od dnia 11 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. NAWA zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia terminu stosowania powyższych zasad.

Natomiast zasady wypłaty stypendiów osobom przebywającym za granicą w ramach Programu wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa, nie ulegają zmianie.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu realizacji pobytu lub jego części pod warunkiem uzyskania zgody ośrodka goszczącego i zrealizowania wyjazdu do końca 2020 roku. Nie jest możliwe zwiększenie kwoty przyznanego stypendium ani długości wyjazdu.

 Komunikat w sprawie wypłat stypendiów w programach studenckich oraz programie wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej

Znadniemna.pl za nawa.gov.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content