HomeOświataNauka on-line w szkołach ZPB

Nauka on-line w szkołach ZPB

W warunkach ogłoszonej przez Związek Polaków na Białorusi kwarantanny, spowodowanej pandemią wirusa COVID-19, lekcje w prowadzonych przez ZPB placówkach edukacyjnych odbywają się on-line za pomocą nowoczesnych technologii internetowych, czyli za pomocą popularnych komunikatorów, typu Skype, Viber, WattsApp oraz mediów społecznościowych.

Zdjęcie illustracyjne

Tuż po ogłoszeniu kwarantanny w Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie („Batorówce”), nauczycielka placówki Swietłana Timoszko zakomunikowała swoim uczniom na facebooku, że kwarantanna „nie jest czasem ferii” i nauka języka polskiego powinna być kontynuowana.

Od momentu zamieszczenia powyższego komunikatu Swietłana Timoszko prowadzi ze swoimi uczniami zajęcia z języka polskiego on–line, zachęcając do czytania lektur, samodzielnego przerabiania ćwiczeń ortograficznych, które dostępne są na stronach internetowych, rekomendowanych przez ośrodki metodyczne, rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, m.in. przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

Nauczycielka, jako warte uwagi i dostępne do korzystania podała uczniom m.in. takie strony internetowe, jak: www.ortografka.pl, www.dyktanda.net, www.wolnelektury.pl, www.pisupisu.pl.

Po zakończeniu kwarantanny, jak zapewniła uczniów Swietłana Timoszko, wykonane przez nich ćwiczenia i przeczytane lektury zostaną szczegółowo omówione na wznowionych zajęciach w salach lekcyjnych „Batorówki”.

Podobnie, jak Swietłana Timoszko, postępują wobec swoich wychowanków w czasie kwarantanny inni nauczyciele „Batorówki”, a także pedagodzy z wielu ośrodków edukacyjnych, prowadzonych przez ZPB.

Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Lidzie, na przykład, zorganizowała dla swoich uczniów lekcje języka polskiego w formie konferencji on-line, prowadzonych za pomocą  Skype’a.

Lekcję on-line za pomocą Skype’a prowadzi nauczycielka Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Lidzie Tatiana Zdziarska, fot.: facebook.com

Od 23 marca zajęcia on-line prowadzi także Polska Szkoła Społeczna przy ZPB w Brześciu.

Kwarantanna, ogłoszona 16 marca przez kierownictwo Związku Polaków na Białorusi, potrwa do 14 kwietnia, ale może zostać przedłużona, jeśli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie poprawie.

 Znadniemna.pl

Najnowsze komentarze

  • Od 19 marca w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB w Mińsku zajęcia też są prowadzone w formie konferencji on-line za pomocą Skype’a. W każdej konferencji regularnie bierze udział do 15 uczniów.

    • I po co ten cyrk…nie wystarczy że w Polsce to robią?

Skomentuj

Skip to content