HomeHistoriaObchody rocznicy Powstania Styczniowego w oddziałach ZPB (ZDJĘCIA)

Obchody rocznicy Powstania Styczniowego w oddziałach ZPB (ZDJĘCIA)

W oddziałach terenowych Związku Polaków na Białorusi trwają lokalne obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W ostatnich dniach lokalne uroczystości rocznicowe, upamiętniające największy polski zryw narodowy w XIX stuleciu, odbyły się w Wołkowysku, Mołodecznie i na Ziemi Brzeskiej.

Wołkowysk

22 stycznia, w dniu wybuchu Powstania Styczniowego w Królestwie Polskim, przy zabytkowym Krzyżu Powstańczym, znajdującym się na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Wołkowysku, zgromadzili się działacze miejscowego oddziału Związku Polaków na Białorusi na czele z prezes Marią Tiszkowską.

W uroczystości, która odbyła się o zmroku, przy Krzyżu Powstańczym obok działaczy ZPB zgromadzili się harcerze z 48. Wołkowyskiej Drużyny Harcerskiej „Szare Wilki”, która jest strukturą, działającą przy Oddziale ZPB w Wołkowysku.

Mołodeczno

W środę, 23 stycznia, hołd powstańcom, których szczątki spoczywają na cmentarzach w miejscowościach Kraśne i Plebania (rejon mołodeczański w obwodzie mińskim ), oddali członkowie Oddziału ZPB w Mołodecznie. Delegacji Polaków z Mołodeczna oddającym hołd powstańcom styczniowym, przewodniczył prezes Oddziału ZPB w Mołodecznie Wiktor Baranowicz.

Ziemia Brzeska

Kilkudniowy objazd rozsianych po ziemi brzeskiej miejsc pamięci, związanych z Powstaniem Styczniowym, rozpoczęli 23 stycznia działacze Brzeskiego Obwodowego Oddziału ZPB na czele z prezes Aliną Jaroszewicz.

Polacy z Brześcia, którym podczas obchodów towarzyszyli przedstawiciele polskiej placówki konsularnej w Brześciu – konsul RP Olga Kasprzyk i konsul RP w Brześciu Agnieszka Fijałkowska – odwiedzili m.in. grób powstańca styczniowego Antoniego Kaliszka w miejscowości Szczytniki Wielkie.

Antoni Kaliszek należał do tych powstańców, którym udało się przeżyć zawieruchę powstańczą, uratować się przed represjami władz carskich i doczekać odrodzenia się wolnej Polski. Zmarł bohater w wieku 95 lat już w niepodległej Ojczyźnie, o którą walczył w jednym z oddziałów powstańczych dowodzonych przez Romualda Traugutta.

Grób powstańca ze Szczytników przez dziesięciolecia ulegał zniszczeniu pod wpływem zjawisk atmosferycznych. W roku 2019 upamiętnieniem zajęli się działacze ZPB na czele z opiekunem miejsc pamięci obwodu brzeskiego Eugeniuszem Lickiewiczem. Wykonali oni wierną replikę nagrobku powstańca i przygotowali teren do dalszej gruntownej renowacji pochówku. Na wiosnę wolontariusze planują ułożyć wokół pochówku krawężniki, a ścieżkę prowadzącą do pochówku – usypią kruszcem.

W roku ubiegłym działacze ZPB pod kierunkiem Eugeniusza Lickiewicza dokonali renowacji także kilku innych grobów powstańców, m.in. grobowca Stefanii i Jana Żuków w Popinie Nowej, Jana Mitraszewskiego i Stefana Malinowskiego w Kobryniu, przeprowadzili prace porządkowe w Kaplicy Rdłułtowskich w Czernichowie Górnym oraz przy grobie Łucjana Bochwica w Darewie. Wszystkie miejsca, związane z Powstaniem Styczniowym, zostały zarejestrowane i opisane w Katalogu Miejsc Pamięci Obwodu Brzeskiego, wydanego przez oddział brzeski obwodowy ZPB współnie z Konsulatem Generalnym RP w Brześciu w 2018 roku.

Obecnie jest w przygotowaniu druga edycja Katalogu, uzupełniona o nowe rozdziały i niedawno odkryte miejsca pamięci. 23-25 stycznia delegacja oddziału obwodowego ZPB odwiedzi groby powstańców styczniowych także w rejonach drohiczyńskim, baranowickim i pińskim.

Znadniemna.pl na podstawie relacji Anny Jurkowskiej z Brześcia i wpisów działaczy ZPB na facebook.com

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content