HomeKulturaSpotkanie noworoczne prezesów w brzeskim obwodzie

Spotkanie noworoczne prezesów w brzeskim obwodzie

Tradycyjne spotkanie noworoczne prezesów i działaczy oddziałów ZPB, działających w obwodzie brzeskim, odbyło się 18 stycznia w miejscowości Nowa Mysz. W obwodzie brzeskim przyjęła się tradycja, że spotkania noworoczne prezesów obwodu brzeskiego odbywają co roku się w innym oddziale. Tym razem ten zaszczyt przypadł Oddziałowi ZPB w Nowej Myszy.

Na spotkanie przybyli prezesi i działacze z piętnastu oddziałów ZPB, dyrektorzy szkół społecznych, nauczyciele języka polskiego, kierownicy i uczestnicy polskich chórów i zespołów artystych, m.in.: chóru „Kraj Rodzinny” z Baranowicz, dwóch chórów z Nowej Myszy i chóru z Pińska.
Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz wraz z małżonką, konsul RP w Brześciu Agnieszka Fiałkowska, prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, wiceprezes ZPB Marek Zaniewski i dyrektor firmy „Energopol” z Kobrynia Stanisław Kędzierski.

Uczestników spotkania przywitała prezes Brzeskiego Obwodowego Oddziału ZPB Alina Jaroszewicz, która podsumowała działalność struktur ZPB obwodu brzeskiego za ubiegły rok.

Przemawia Alina Jaroszewicz, prezes brzeskiego obwodowego oddziału ZPB

– Brzeski Obwodowy Oddział ZPB został reaktywowany decyzją Rady Naczelnej ZPB w kwietniu 2017 roku. Dotychczas w obwodzie brzeskim istniały tylko dwa oddziały: oddział miejski w Brześciu i oddział w Baranowiczach. Za trzy lata udało się reaktywować i założyć 13 oddziałów ZPB: w Peliszczach , Prużanie, Nowej Myszy, Połonce, Juszkiewiczach, Drohiczynie, Niedźwiedzicy, Lachowiczach, Skokach, Kobryniu, Kroszynie, Pińsku i Tomaszówce – zaznaczyła Alina Jaroszewicz.

Prezes Brzeskiego Obwodowego Oddziału ZPB opowiedziała także o renowacjach miejsc pamięci narodowej w obwodzie brzeskim w roku 2019, wykonanych przez zespół działaczy ZPB na czele z opiekunem Miejsc Pamięci Narodowej obwodu brzeskiego Eugeniuszem Lickiewiczem, którzy odnowili m.in.: grobowiec Powstańców Styczniowych Stefanii i Jana Żuków w Popinie Nowej, 15 krzyży dębowych ku czci Polskich Żołnierzy i Oficerów, zamordowanych we wrześniu 1939 roku w Tomaszówce, grób Powstańca Styczniowego Antoniego Kaliszka w Szczytnikach, trzy nowe krzyże w Prużanie i Siechnowiczach.

– W roku 2019 Brzeski Obwodowy Oddział ZPB zrealizował także projekt dokumentowania historii polskiej na Polesiu pt. „Uwolnić historię”. W tym celu nagrywaliśmy świadectwa o II Rzeczypospolitej Polskiej, o przeżyciach Polaków po 1 i 17 września 1939 roku. Naszym celem jest upowszechnienie materiałów historycznych oraz dokumentowanie śladów przeszłości poprzez reportaże, filmy i inne formy „historii mówionej” – dodała Jaroszewicz, dziękując na koniec swojego wystąpienia prezesom struktur ZPB obwodu brzeskiego za aktywność i współpracę przy realizacji zadań i projektów patriotycznych.

Przemawia konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz

Konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz także podziękował prezesom i działaczom ZPB za celebrowanie polskości w swoich środowiskach.

Przemawia prezes ZPB Andżelika Borys

Prezes ZPB Andżelika Borys w swoim przemówieniu podsumowała działalność całej organizacji za 2019 rok oraz przedstawiła plany na kolejny 2020 rok.

Śpiewa chór „Przyszłość” z Nowej Myszy

Spotkanie noworoczne uświetnił swoim występem chór „Przyszłość” z Nowej Myszy, który zaprezentował nowy program kolęd polskich w aranżacji autorstwa Władysława Żukowskiego.

Na zakończenie spotkania konsul generalny RP w Brześciu Piotr Kozakiewicz i prezes ZPB Andżelika Borys wręczyli zgromadzonym słodkie upominki, ufundowane przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie oraz przez Konsulat Generalny RP w Brześciu.

Anna Jurkowska z Nowej Myszy, zdjęcia Eugeniusz Lickiewicz

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content