HomeSpołeczeństwoZPB zaktywizuje współpracę z władzami Wrocławia

ZPB zaktywizuje współpracę z władzami Wrocławia

Ewa Gołąb-Nowakowska, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia, z współpracowniczką Sarą Blejwas spotkała się 12 grudnia w siedzibie Związku Polaków na Białorusi z prezes organizacji Andżeliką Borys, aby omówić kierunki współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia z ZPB w przyszłym roku.

Od lewej: Ewa Gołąb-Nowakowska, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia, prezes ZPB Andżelika Borys i Sara Blejwas, współpracowniczka z Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia

Dyrektor Ewa Gołąb-Nowakowska przy okazji pobytu w grodzieńskiej siedzibie ZPB obejrzała klasy lekcyjne mieszczącej się tutaj Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie. Oprowadzając gości z Wrocławia po siedzibie i pomieszczeniach szkolnych, Andżelika Borys opowiedziała o realizowanych przez Związek Polaków projektach oświatowych, kulturalnych i innych, związanych m.in. z wychowaniem patriotycznym polskiej młodzieży na Białorusi oraz pielęgnowaniem polskości w środowiskach mieszkających na Białorusi Polaków.

W trakcie roboczego spotkania z Andżeliką Borys, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia dowiedziała się o potrzebach działaczy ZPB i działających przy organizacji struktur, zapewniając, że prezydent Wrocławia Jacek Sutryk jest zainteresowany aktywizacją współpracy władz stolicy Dolnego Śląska ze Związkiem Polaków na Białorusi.

Przedstawicielki Biura Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia wstępnie omówiły z Andżeliką Borys możliwość realizacji wspólnych projektów w zakresie kultury, sztuki i historii kresowian, wielu z których po wojnie zostało repatriowanych z Białorusi i osiedliło się na Ziemiach Odzyskanych, w tym we Wrocławiu.

Dyrektor Ewę Gołąb-Nowakowską i jej współpracowniczkę Sarę Blejwas zainteresowała m.in. możliwość zaproszenia do Wrocławia malarzy z działającego przy ZPB Towarzystwa Plastyków Polskich, w ramach realizowanych przez miasto projektów artystycznych. Gości z Dolnego Śląska zainteresowała także możliwość zaprezentowania we Wrocławiu wystawy pt. „Dziadek w polskim mundurze”, będącą pokłosiem prowadzonej od pięciu lat przez media ZPB akcji o tej samej nazwie.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content