HomeOświataPodsumowanie projektu „Urodziny Biało-Czerwonej” w Mińsku

Podsumowanie projektu „Urodziny Biało-Czerwonej” w Mińsku

Czy można nauczyć literatury polskiej kogoś, kto dopiero zaczyna się uczyć języka polskiego? Jak zrobić tak, żeby uczeń przy tym się nie nudził? Czy można uczyć tak, żeby każdy uczeń brał udział w lekcji? Jak aktywizować i motywować młodzież? Czy da się przeczytać nowelę Bolesława Prusa i zrozumieć jego specyficzny język literacki, a nowelę zapamiętać na całe życie?

Odpowiedzi na te i inne pytania można było otrzymać 1 grudnia w siedzibie ZPB w Mińsku podczas spotkania nauczycieli języka polskiego.

Spotkanie pedagogów, na które przybyło ponad 30 nauczycieli z Mińska, Borysowa, Mołodeczna, Wołożyna, Rakowa, Mozyrza, Dzierżyńska i Stołpców stało się podsumowaniem II edycji projektu pt. „Urodziny Biało-Czerwonej”, który na Białorusi był realizowany przez Związek Polaków na Białorusi przy wsparciu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W ramach II edycji projektu, realizowanej w latach 2018-2019 na całym świecie, odbywały się koncerty patriotyczne, gry miejskie, konkursy plastyczne, wystawy, festiwale dla dzieci i ich rodziców, uroczystości dla lokalnych społeczności, spektakle teatralne, a także „Dyktando Niepodległościowe”. Ogółem w projekcie wzięły udział 23 szkoły polonijne i sześć organizacji parasolowych, pod których auspicjami działa 57 szkół, uczących języka polskiego. Razem projektem zostały objęte 80 placówek oświatowych i około 7 tysięcy uczniów z 13 krajów: USA, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Irlandii, Holandii, Norwegii, Białorusi, Francji, Litwy, Czech i Węgier.

W Mińsku projekt „Urodziny Biało-Czerwonej” startował rok temu, w październiku, a w pierwszym dniu grudnia 2019 roku w mińskiej siedzibie ZPB odbyła się lekcja pokazowa dla młodzieży z Polskiej Szkoły Społecznej przy ZPB w Mińsku i z ośrodków nauczania języka polskiego w Stołpcach i Mozyrzu. Oprócz lekcji, odbyły się także warsztaty metodyczne dla nauczycieli z mińskiego okręgu konsularnego, które poprowadziły prezes Oddziału ZPB w Stołpcach Jana Kłakiewicz, Julia Połujan z Mozyrza oraz doradca metodyczny działających przy ZPB polskich szkół społecznych Julia Szmigiro-Hancewicz ze Słonimia.

Podobne do mińskiej lekcje dla młodzieży szkolnej odbyły się wcześniej w Stołpcach, Mozyrzu i Baranowiczach. W ramach lekcji stołecznej podzielona na grupy młodzież interpretowała nowele Bolesława Prusa: „Kamizelka”, „Sukienka balowa” i „Katarynka”. Ta ostatnia była niedawno czytana w Mińsku w ramach „Narodowego Czytania 2019”.

W ramach warsztatów dla nauczycieli pedagodzy mieli okazję do zdobycia praktycznego doświadczenia w zakresie wykorzystywania nowoczesnych metod nauczania literatury polskiej.

Podsumowała spotkanie obecna na nim prezes ZPB Andżelika Borys. W swoim wystąpieniu polska działaczka podkreśliła, że nauki nigdy nie jest za dużo, a organizowanie przez Związek Polaków lekcji pokazowych i warsztatów siłami własnych doradców metodycznych jest niezwykle ważne. Mówiąc to Andżelika Borys podziękowała prowadzącym warsztaty koleżankom za pracę, entuzjazm i wysiłek, włożony w sprawę doskonalenia metod nauczania polskiego języka i literatury. Przedstawiciel każdego z reprezentowanych na warsztatach ośrodków nauczania otrzymał od prezes ZPB gry edukacyjne dla uczniów oraz zaproszenie na warsztaty metodyczne i spotkanie opłatkowe dla nauczycieli, które odbędą się w dniach 21-22 grudnia w Grodnie.

Jana Kłakiewicz, prezes Oddziału ZPB w Stołpcach

Julia Szmigiro-Hancewicz ze Słonimia, doradca metodyczny działających przy ZPB polskich szkół społecznych

 

Julia Połujan z Mozyrza

Każda grupa uczniów powinna była wymyślić i przedstawić okładkę dla jednej z nowel Bolesława Prusa. Tu jest „Sukienka balowa”

Julia Szmigiro-Hancewicz, doradca metodyczny Polskich Szkół Społecznych przy ZPB podczas prowadzenia warsztatów

Plakat swojej grupy nauczycieli podczas warsztatów przedstawia nauczycielka PSS przy ZPB w Mińsku Aleksandra Prokopczyk

Podczas warsztatów nauczyciele zostali aktorami teatru lalek

Praca w grupach

Przemawia prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys

Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku Piotr Apostolidis

Jakie urodziny bez tortu!

Sto lat dla Niepodległej

Paulina Juckiewicz z Mińska

Najnowsze komentarze

  • Piękna inicjatywa ! Gratulacje !

Skomentuj

Skip to content