HomeOświataŚlubowanie uczniów w baranowickiej „Rejtanówce”

Ślubowanie uczniów w baranowickiej „Rejtanówce”

Kolejny nabór uczniów pierwszych klas Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach („Rejtanówki”) złożył przysięgę uczniowską 27 października. Wyprawki i słodkie upominki dla „pierwszaków” ufundował Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi i Konsulat Generalny RP w Brześciu.

„Pierwszaki” baranowickiej „Rejtanówki”

Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach jest najstarszą polską placówką oświatową na Białorusi i uczy dzieci od klasy pierwszej do maturalnej, po czym większość absolwentów placówki trafia na wymarzone studia wyższe w Polsce.

Szkoła ta uczy nie tylko języka polskiego, lecz także zaszczepia swoim uczniom poczucie polskiego patriotyzmu, uczy polskiej kultury i historii. O tym, że kolejne pokolenie uczniów „Rejtanówki” nie okaże się gorsze, niż ich starsi koledzy, goście uroczystości mogli się przekonać oglądając w wykonaniu „pierwszaków” przepiękny program artystyczny, w którym maluchy recytowały polskie wierszyki i śpiewały polskie piosenki. Występy „pierwszaków” wsparli uczniowie klas maturalnych, a także działające przy szkole zespoły „Słoneczko” i „Dlaczego”.

Program artystyczny wsparli maturzyści „Rejtanówki”

Na scenie szkolny zespół wokalny „Słoneczko”

Następnie przy szkolnym sztandarze odbyło się uroczyste ślubowanie, podczas którego dzieciaki obiecały „być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

Konsul Agnieszka Fijałkowska pasuje na uczniów nowych wychowanków „Rejtanówki”

Konsul w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu Agnieszka Fijałkowska wręcza „pierwszakom” tornistry z wyprawkami

Po złożeniu przysięgi obecna na uroczystości konsul w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu Agnieszka Fijałkowska poprzez dotknięcie ramienia dużym ołówkiem dokonała pasowania każdego „pierwszaka” na ucznia „Rejtanówki”.

Znadniemna.pl na podstawie www.facebook.com/Społeczna-Szkoła-Polska-im-T-Reytana-w-Baranowiczach

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content