HomeOświataUczniowie białostockiej podstawówki zwiedzili Grodzieńszczyznę

Uczniowie białostockiej podstawówki zwiedzili Grodzieńszczyznę

Cztery dni na początku października przebywali na Grodzieńszczyźnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku. Gościli na Białorusi w ramach projektu edukacyjnego „Razem dla edukacji” realizowanego  przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy  ze Związkiem Polaków na Białorusi i działającą przy nim w Grodnie Polską Szkołą Społeczną im. Króla Stefana Batorego.

Młodzież z Białegostoku w szkolnej auli Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie

W czasie pobytu młodych białostocczan w Grodnie i na Grodzieńszczyźnie nie zabrakło spotkań integracyjnych i wspólnych lekcji z malarstwa, sztuki aktorskiej oraz zajęć tanecznych, w których białostocka młodzież uczestniczyła wspólnie z uczniami grodzieńskiej „Batorówki”.

Zespół teatralny „Abrakadabra”, działający w białostockiej podstawówce i prowadzony przez Anetę Polak-Karpowicz oraz Barbarę Magnuszewską, zagrał dla gospodarzy spektakl patriotyczny pt. „Czym Ojczyzna ma jest…”, upamiętniający 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas warsztatów  malarskich, poprowadzonych dla białostockiej i grodzieńskiej młodzieży przez Barbarę Magnuszewską, uczniowie inspirowały się poematem narodowym „Pan Tadeusz”, autorstwa najwybitniejszego polskiego poety z okresu romantyzmu Adama Mickiewicza. W wyniku zajęć powstał cykl prac uczniowskich z wizerunkiem obłoków, lasu, puszczy, deszczu, ulewy, a nawet burzy…

Scena ze spektaklu „Czym Ojczyzna ma jest…” w wykonaniu gości z Białegostoku

Gospodarze zaproponowali z kolei swoim białostockim przyjaciołom nauczyć się kroków tanecznych, a także zaprosili do udziału w zajęciach z historii oraz edukacyjnej zabawy z ćwiczeń językowych.

W ciągu czterech dni pobytu na Grodzieńszczyźnie goście z Białegostoku  zwiedzili nie tylko Grodno. Odbyli też wędrówkę szlakiem Adama Mickiewicza, zwiedzając Nowogródek, Zaosie i upamiętnione przez wieszcza jezioro Świteź.

Wycieczkę po Grodnie dla gości z Białegostoku poprowadziła działaczka ZPB Irena Ejsmont(druga od prawej)

W Grodnie nad Niemnem

Pamiątka o chrzcie Adama Mickiewicza w nowogródzkiej farze

W dworku Mickiewiczów w Zaosiu

Młodzieży szkolnej z Białegostoku podczas pobytu na Białorusi towarzyszyli: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku Andrzej Danieluk oraz pedagodzy Aneta Polak-Karpowicz, Barbara Magnuszewska i Mirosława Kalina.

Ideą projektu „Razem dla edukacji” jest współpraca polskich szkół z zagranicznymi placówkami, w których prowadzone jest nauczanie języka polskiego. A jego celem – poznawanie realiów życia młodzieży w innych krajach i promocja polskiej kultury.

 Znadniemna.pl na podstawie sp43bialystok.edupage.org 

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content