HomeHistoria„W drodze do Niepodległości” – IV edycja Olimpiady Historii Polski dla Polaków za Granicą

„W drodze do Niepodległości” – IV edycja Olimpiady Historii Polski dla Polaków za Granicą

Fundacja Wolność i Demokracja i Polskie Towarzystwo Historyczne wspólnie z Departamentem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej, zapraszają do udziału w IV edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości”.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Warunkiem uczestnictwa jest deklaracja polskiego pochodzenia. Olimpiada skierowana jest do uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

IV edycja Olimpiady 2019/2020 odbędzie się w następujących krajach: Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Niemcy, Wielka Brytania, Austria, Holandia, Belgia, Norwegia, Francja, Bułgaria, Grecja.

Lista komisji szkolnych – organizatorów lokalnych Olimpiady, oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie Fundacji WiD: https://wid.org.pl/olimpiada-historii-polski/

Zgłoszenia uczestników do I etapu Olimpiady Historii Polski dokonuje nauczyciel/kierownik placówki oświatowej, przesyłając odpowiedni formularz do właściwej miejscowo szkolnej komisji egzaminacyjnej (organizatora lokalnego) lub na adres: [email protected]

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

ZASADY ORGANIZACJI OLIMPIADY:

I etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania i polega na wypełnieniu przez młodzież egzaminu pisemnego w formie testu. Komisje szkolne zbierają zgłoszenia od uczestników z danego okręgu i przesyłają do Fundacji. Fundacja organizuje dostarczenie formularzy testowych wraz z kodami uczestników. Funkcje lokalnych Sekretarzy Olimpiady, co do zasady, pełnią nauczyciele ORPEG. Wypełnione formularze testowe odsyłane są do sprawdzenia do Komitetu Głównego Olimpiady.

II etap Olimpiady odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania w zależności od potrzeb, w miejscowościach w których znajdują się konsulaty RP lub domy polskie. Eliminacje są  dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny, na miejscu lub on-line.

III etap Olimpiady odbywa się na terenie Polski. Składa się z egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu ustnego przed komisją szczebla centralnego powołaną przez Komitet Główny Olimpiady. Na III etap zostają zaproszeni laureaci i finaliści II etapu zgodnie z Regulaminem Olimpiady wraz z nauczycielami – opiekunami grupy.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą co najmniej indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lubelskiego im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Olimpiada Historii Polski jest działaniem projektu „POLSKIE ECHA – wspieranie nauki historii Polski na świecie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Więcej informacji na temat dotychczasowych edycji Olimpiady znajdą Państwo na stronie internetowej Fundacji WiD: https://wid.org.pl/category/szerzymy-polska-oswiate/olimpiady-historii-polski-na-ukrainie/.

Znadniemna.pl za wid.org.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content