HomeOświataPolscy nauczyciele zostają!

Polscy nauczyciele zostają!

Władze Grodna zrezygnowały z praktyki wydalania z Białorusi nauczycieli, kierowanych do polskich społecznych ośrodków edukacyjnych na Białorusi w charakterze wolontariuszy-metodyków przez Ośrodek  Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) przy Ministerstwie Edukacji Narodowej RP.

Uroczystość otwarcia roku szkolnego w Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie

Pozytywny zwrot w sprawie pobytu na Białorusi polskich nauczycieli nastąpił po tym, jak nabrał rozgłosu incydent związany z odmową pobytu na Białorusi małżeństwa nauczycieli Małgorzaty i Tomasza Banaszkiewiczów, których ORPEG skierował w charakterze metodyków-konsultantów do działającej w Grodnie przy Związku Polaków na Białorusi Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego.

Pozytywnemu zwrotowi w sprawie pobytu na Białorusi polskich nauczycieli sprzyjało nagłośnienie problemu przez wicemarszałek Sejmu RP Małgorzatę Marię Gosiewską, która złożyła wizytę na Grodzieńszczyźnie na zaproszenie prezes ZPB Andżeliki Borys (po lewej)

Po przykrym incydencie z wizytą na Grodzieńszczyźnie przebywała na zaproszenie ZPB wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Maria Gosiewska. W licznych wywiadach dla polskich i białoruskich mediów polska polityk wyrażała ubolewanie z powodu nieprzychylnego potraktowania  polskich nauczycieli przez białoruskie władze. Po reakcji wicemarszałek Gosiewskiej sprawa wydalenia nauczycieli z Białorusi mogła położyć się cieniem na podejmowane w ostatnich latach próby poprawienia relacji  polsko-białoruskich. Działania na rzecz normalizacji sytuacji podjęła więc polska dyplomacja.

– Takie incydenty są bardzo nieprzychylne dla polskiej mniejszości i Polski. Na tym przede wszystkim cierpią dzieci i to nie powinno mieć miejsca – komentowała sprawę dla Polskiego Radia prezes ZPB Andżelika Borys. Podziękowała polskim dyplomatom, pracującym na Białorusi, polskiemu MSZ i wicemarszałek Sejmu Małgorzacie Gosiewskiej za zainteresowanie się sprawą i wsparcie.

W dniu 3 października pozwolenie na pobyt  na Białorusi otrzymali od władz grodzieńskich konsultujący od 2018 roku w Polskiej Szkole Społecznej im. Króla Stefana Batorego przy ZPB w Grodnie metodycy-wolontariusze Paweł Kasprzyk i Małgorzata Krasowska. Metodycy-wolontariusze składali do odpowiednich służb białoruskich identyczny komplet dokumentów jak te, po złożeniu których władze odmówiły pobytu małżeństwu nauczycieli Małgorzaty i Tomasza Banaszkiewiczów.

Po pozytywnym rozpatrzeniu kwestii pobytu Pawła Kasprzyka i Małgorzaty Krasowskiej władze zasugerowały, że z prośbą o pobyt na Białorusi mogą ponownie wystąpić także nauczyciele Małgorzata i Tomasz Banaszkiewiczowie.

Znadniemna.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content