HomeKulturaKonkurs „Kresy pędzlem malowane” pod patronatem ZPB

Konkurs „Kresy pędzlem malowane” pod patronatem ZPB

Związek Polaków na Białorusi objął patronatem konkurs plastyczny pt. „Kresy pędzlem malowane”, współorganizowany przez Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” oraz Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Włodzimierz Maciejczyk z Berezy na Białorusi, Ojczyzna (Praca wyróżniona w konkursie Niepodlegli dla Niepodległej, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku w roku 2018)

Weź udział w konkursie upamiętniającym polskie dziedzictwo północno-wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej! Termin nadsyłania prac do 25 października 2019 roku!

Głównym celem Konkursu jest pokazanie i upamiętnienie polsko-białorusko-litewskiego dziedzictwa północno-wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej oraz przestrzeni współczesnego pogranicza, poprzez realizację wybranej formy plastycznej. Organizatorzy pragną stworzyć warunki do współpracy między społeczeństwem polskim, białoruskim i litewskim.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczestników. Mogą wziąć w nim udział zarówno uczniowie szkół wczesnoszkolnych, średnich, studenci, a także wszystkie osoby zainteresowane historią pogranicza polsko-białorusko-litewskiego i jego współczesnością.

Do wygrania nagrody rzeczowe o łącznej wartości 3000 zł, dodatkowo najlepsze i najciekawsze prace zostaną wyróżnione na wielkoformatowej wystawie w Białymstoku.

Gotowe prace w formie plastycznej lub jej zdjęcie oraz podpisaną deklarację uczestnictwa należy nadesłać bądź dostarczyć osobiście do 25 października 2019 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku, ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok
e-mail: [email protected]

Uwaga! Każda praca musi być opatrzona tytułem oraz krótkim opisem!

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 listopada 2019 r. Uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu drogą mailową bądź telefoniczną.

Deklaracja uczestnictwa

Regulamin konkursu

Współorganizatorami konkursu są:
Stowarzyszenie Edukacji i Dialogi „Fontis et Futura”
Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Znadniemna.pl za rodm-bialystok.pl

Brak komentarzy

Skomentuj

Skip to content